Browsing by Subject Phụ tải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • 129114.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ma Thị Thương Huyền;  Advisor : Đặng Quốc Thống (2005)

 • Tổng quan về quản lý nhu cầu sử dụng điện năng (DSM) và vấn đề nghiên cứu ứng dụng DSM ở Việt Nam. Phương pháp phân tích cơ cấu các thành phần phụ tải trong đồ thị phụ tải hệ thống điện. áp dụng phương pháp phân tích cơ cấu các thành phần phụ tải để phân tích đồ thị phụ tải ngày của thành phố Hà Nội. Đánh giá sơ bộ tiềm năng tiết kiệm điện của các khu vực kinh tế và lựa&...

 • 000000295210.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Chí Thanh;  Advisor : Nguyễn Thị Nguyệt Hạnh (2014)

 • Nghiên cứu lý thuyết sa thải phụ tải theo tần số. Thuật toán sa thải phụ tải theo tần số và giới thiệu rơ le. Tìm hiểu các phương thức sa thải phụ tải trong hệ thống điện Việt Nam. Kết quả mô phỏng bằng phần mềm PSSE.

 • 000000296073-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hà Văn Nghĩa;  Advisor : Đặng Quốc Thống (2015)

 • Tổng quan về chương trình quản lý nhu cầu DSM (Demand side management). Nêu hiện trạng và một số giải pháp ứng dụng chương trình DSM cho hệ thống điện thị xã Từ Sơn. Phân tích cơ cấu thành phần phụ tải trong đồ thị phụ tải hệ thống điện. Phân tích cơ cấu thành phần phụ tải thị xã Từ Sơn xây dựng biểu đồ phụ tải thị xã Từ Sơn. Các giải pháp san bằng đô thị phụ tải hệ thống điệ...

 • 000000295229.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thanh Lịch;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2014)

 • Phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội và tiêu thụ điện năng tỉnh Nam Định giai đoạn 2002-2013. Cơ sở phương pháp luận về phân tích và dự báo nhu cầu năng lượng. Phương pháp đa hồi quy và giới thiệu phần mềm simple-e. Dự báo nhu cầu điện năng tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2025 bằng phương pháp đa hồi quy