Browsing by Subject Phanh ô tô

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 000000295659.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Phô;  Advisor : Võ Văn Hường (2014)

 • Tổng quan về động lực học phanh ô tô. Mô hình động lực học phanh và cơ sở lý thuyết phanh hiệu quả. Nêu các giải pháp kết cấu nâng cao hiệu quả phanh. Giới thiệu hệ thống phanh cơ điện tử.

 • 139995.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lại Năng Vũ;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan; Hồ Hữu Hải (2012)

 • Trình bày tổng quan về điều khiển quá trình phanh ô tô. Cơ sở điều khiển quá trình phanh ô tô. Xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống điều khiển quá trình phanh ô tô. Thiết kế chế tạo thử nghiệm bộ điều khiển điện tử hệ thống phanh ABS.

 • 310141-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Mai Nam;  Advisor : Lưu Văn Tuấn (2016)

 • Tổng quan về giao thông đường bộ Việt Nam, về an toàn chuyển động và tai nạn giao thông, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống phanh. Động lực học theo phương dọc. Cơ sở lý thuyết điều khiển lực phanh. Thiết kế bộ điều hòa lực phanh.

 • 128909.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Đình Hùng;  Advisor : Phạm Hữu Nam (2005)

 • Xây dựng hệ phương trình vi phân mô tả động học trong dẫn động phanh khí nén. Mô phỏng hệ thống phanh khí trên máy tính. Tính toán và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống dẫn động phanh khí nén. Nghiên cứu động học dẫn động phanh khí có trang bị ABS

 • 000000272578-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đình Nam;  Advisor : Đàm Hoàng Phúc (2013)

 • rình bày khái niệm về hệ thống phanh tái tạo. Phân tích các chế độ hoạt động khác nhau của hệ thống phanh tái tạo. Thiết lập mô hình tính toán điều khiển mô - men phanh của động cơ điện trong hệ thống truyền lực HYBRID.