Browsing by Subject Pin mặt trời

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • 000000273709-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trương Thanh Toản;  Advisor : Mai Anh Tuấn (2014)

 • Nêu nguyên lý hoạt động và đặc trưng của pin mặt trời, pin mặt trời trên cơ sở CZTS, các mô hình lý thuyết để mô tả tinh thể Cu2ZnSn4. Thực nghiệm, kết quả tính toán lý thuyết bề rộng vùng cấm của tinh thể CZTS, hệ phun phủ nhiệt phân, ảnh hưởng của các điều kiện tổng hợp tới tính chất của màng CZTS.

 • 000000254292.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Pham Thi Kim Thanh;  Advisor : Mai Anh Tuan (2011)

 • Trình bày tổng quan về năng lượng được sản xuất, tiêu thụ và nhu cầu cấp thiết phát triển năng lượng thay thế mới và nguồn năng lượng tái tạo. Pin mặt trời, các tính chất của vật liệu và các kỹ thuật chế tạo màng Cu2ZnSnS4. Tính toán lý thuyết khe năng lượng của cấu trúc Cu2ZnSnS4, hệ thống phun phủ nhiệt. Tổng hợp các kết quả thu được từ phổ nhiễu xạ tia X, ảnh từ kính hiển vi điện&#x...

 • 277294.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Anh Tuân;  Advisor : Nguyễn Duy Cường; Nguyễn Việt Hưng (2017)

 • Tổng quan về pin mặt trời CZTSSe và CIGSSe. Nghiên cứu chế tạo lớp điện cực dưới, điện cực cửa sổ. Nghiên cứu và chế tạo lớp hấp thụ ánh sáng CTZSSe, CIGSSe, và hoàn thiện tế bào pin mặt trời.