Browsing by Subject Probiotic

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 310017-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Lê Thị Hồng Vân;  Advisor : Hồ Phú Hà (2016)

  • Giới thiệu về probiotic, các vi sinh vật probiotic, giới thiệu về vi sinh vật gây bệnh, một số nghiên cứu đánh giá in vivo về hiệu quả sử dụng hỗn hợp probiotic trên động vật thử nghiệm trong nước và nước ngoài. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đặc điểm, khả năng sinh enzyme và axit của vi sinh vật, khả năng kháng một số vi sinh vật gây bệnh kiểm định của các chủng vi ...

  • 310451.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Bùi Thanh Huyền;  Advisor : Phan Thanh Tâm (2016)

  • Tổng quan về GMP, về probiotic; giới thiệu về Công ty cổ phần công nghệ sinh học mùa xuân. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sất và đánh giá thực trạng nhà máy sản xuất probiotic và biospring; xây dựng hệ thống tài liệu GMP-WHO áp dụng cho nhà máy sản xuất probiotic tại Công ty.