Browsing by Subject Protein

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Đức Đoán;  Advisor : Nguyễn Xuân Phương (2018)

 • Tổng quan về protein đậu tương, về đậu phụ. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả đánh giá chất lượng giống đậu tương DT84 và nước chua, chất lượng đậu phụ mơ, nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố và tác nhân đông tụ đến cấu trúc protein trong đậu phụ.

 • 311930.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Chu Thị Minh Hải;  Advisor : Trương Quốc Phong (2018)

 • Tổng quan tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên thế giới và tại Việt Nam, đặc điểm của virus Dengue, protein NS1 cuả virus dengue, một số phương pháp chẩn đoán sốt xuất huyết dengue. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả RT-PCR khuếch đại gen mã hóa NS1, kết quả tách dòng gen mã hóa NS1, kết quả tạo cấu trúc biếu hiện mang gen mã hóa protein NS1,...

 • 000000273073-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Ngọc Thạch;  Advisor : Trương Quốc Phong (2013)

 • Tổng quan về bệnh lao và các tác nhân gây bệnh, tình hình bệnh lao trên thế giới và ở Việt Nam, đặc điểm vi khuẩn lao Mycobacterium Tuberculosis. Vi khuẩn lao kháng thuốc và các phương pháp phát hiện: Phương pháp kiểu hình, nuôi cấy, các kỹ thuật sinh học phân tử phát hiện vi khuẩn lao kháng thuốc. Phương pháp nghiên cứu: tách chiết protein, định lượng protein trong dung dịch bằng phương pháp Bredford, ph...