Browsing by Subject Quản lý

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 183
  • 105749.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Lê Thị Phương Anh;  Advisor : Phạm Thị Nhuận (2009)

  • Trình bày nghiên cứu cơ sở lý thuyết về Internet và các mô hình quản lý tên miền. Phân tích thực trạng công tác quản lý tên miền tại Việt Nam. Đề xuất giải pháp quản lý tên miền .vn theo mô hình cơ quan quản lý nhà nước - nhà đăng ký.

  • 104525.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Phùng Minh Quân;  Advisor : Vũ Tuyết Trinh (2008)

  • Tổng quan về sự ra đời và phát triển của mạng không dây P2P, các phương pháp tiếp cận bài toán quản lý topology cho mạng không dây P2P, vị trí của giao thức quản lý topology trong từng giao thức. Quản lý kết nối và tắt bật của các nút mạng. Đưa ra một số ví dụ minh hoạ cho việc lựa chọn các giao thức quản lý topology một cách phù hợp.