Browsing by Subject Quản lý nhà nước

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • 310852.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Thanh Huyền;  Advisor : Trần Thị Bích Ngọc (2017)

 • Đào tào và phát triển nguồn nhân sự vững mạnh trong các tổ chức nói chung và đào tạo phát triển cán bộ, công chức quản lý nhà nước của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh nói riêng là một nhân tố cốt lõi để phát huy những tiềm lực, tạo nguồn nội lực, đạt được mục tiêu phát triển cho mỗi đơn vị. Đồng thời, đây cũng là vấn đề cấp thiết đặt ra cho mỗi cơ quan, đặc biệt là các cơ...

 • 277035.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Khánh Tường;  Advisor : Nghiêm sỹ Thương; Nguyễn Văn Nghiến (2014)

 • Luận án hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về QLNN đối với khu vực đại học cao đẳng tư thục ở Việt Nam ; Đánh giá thực trạng tình hình QLNN đối với khu vực giáo dục đại học cao đẳng tư thục ở Việt Nam. Từ đó đề xuất những định hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện tình hình QLNN đối với khu vực này trong thời gian tới

 • 254804.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh, Huy Cường;  Advisor : Đỗ, Văn Phức (2012)

 • Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò quản lý của nhà nước đối với đất đai. Thực trạng quản lý nhà nước đối với đất đai của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ 1993 đến nay. Đề xuất một số giải pháp cơ bản tăng cường quản lý của nhà nước về đất đai ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian tới.