Browsing by Subject Quản trị nhân lực

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 321
 • Bia luan van bV.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm, Đình Thủy;  Advisor : Đỗ, Văn Phức (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Phân tích tình hình chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý Nhà máy đạm Phú Mỹ. Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý Nhà máy đạm Phú Mỹ trong thời gian tới.

 • 311046.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Tố Uyên;  Advisor : Ngô Trần Ánh (2017)

 • Trình bày cơ sở lý luận về nhân lực, chất lượng nhân lực và nâng cao chất lượng nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích rõ thực trạng chất lượng nhân lực tại công ty cổ phần que hàn Việt Đức. Đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại công ty cổ phần que hàn Việt Đức

 • 000000271794.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm, Tuấn Anh;  Advisor : Nguyễn, Trung Kiên (2013)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về nguồn nhân lực và quản trị chất lượng nhân lực. Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng nhân lực tại Công ty chứng khoán APEC. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực ở Công ty chứng khoán APEC.

 • 297870-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Đức Hiếu;  Advisor : Đặng, Vũ Tùng (2016)

 • Luận văn cung cấp những thông tin và luận cứ khoa học về lòng trung thành của nhân viên với Công ty, để từ đó các nhà quản trị trong Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí nắm bắt được, dựa vào đó đề ra các chính sách cụ thể nhằm giữ chân nhân viên giỏi, nâng cao sự trung thành của nhân viên với công ty, nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực, góp phần nâng cao hiệu quả...

 • 296698.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Văn Dũng;  Advisor : Phạm, Thị Thu Hà (2015)

 • Luận văn đã nghiên cứu các lý thuyết cơ bản về quản trị nguồn nhân lực, hệ thống lại những số liệu cũng như đánh giá thực tế của công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Viễn thông Quảng Ninh và đề xuất 03 giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực cho Công ty

 • 273834.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần, Mỹ Linh;  Advisor : Đặng, Vũ Tùng (2014)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết về nguồn nhân lực, quản trị nguồn nhân lực,Thu thập số liệu thống kê phục vụ cho việc đánh giá chất lƣợng nguồn nhân lực tại PV, bao gồm số liệu thống kê theo bộ chỉ tiêu kỹ thuật và số liệu từ khảo sát trực tiếp nhân viên đang làm việc tại PV và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực tại PV.