Browsing by Subject Robot

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 64
 • 310368.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Hưng Bình;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2016)

 • Tổng quan gia công bằng tia laze. Giải pháp ứng dụng robot trong gia công bằng laze. Thiết kế quỹ đạo chuyển động cho robot gia công tạo hình sản phẩm.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Đức Thắng;  Advisor : Nguyễn Phạm Thục Anh (2009)

 • Khái quát về Robot công nghiệp. Trình bày, phân loại các phương pháp điều khiển Robot thông dụng nhất, đưa ra các mô hình điều khiển thích hợp cho từng phương pháp. Phương pháp điều khiển đồng thời vị trí/lực trong Robot. Xây dựng mô hình toán học của Robot Planar hai bậc tự do. Tiến hành mô phỏng với phương pháp điều khiển lai vị trí/lực và lai trở kháng.

 • 000000272845-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Đức Kiên;  Advisor : Phan Bùi Khôi; Đỗ Sanh (2013)

 • Tổng quan về Robot. Nêu cấu trúc và cơ sở tính toán hệ thống cấp dây của robot hàn di động. Thiết kế cơ cấu cấp dây của robot hàn di động.

 • 104726.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Tùng;  Advisor : Nguyễn Mạnh Tiến (2008)

 • Tổng quan về Robot và điều khiển Robot. Các hệ thống điều khiển chuyển động. Xây dựng thuật toán hệ điều khiển thích nghi bền vững cho cơ cấu Robot, ứng dụng cho cơ cấu robot hai thanh nối, mô hình các khớp độc lập; mô phỏng trên máy tính.

 • 000000254477.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thanh Vũ;  Advisor : Đỗ Sanh; Phan Bùi Khôi (2011)

 • Trình bày tổng quan về robot. Cơ sở lý thuyết khảo sát động học của robot. Phương trình động học của robto hàn Almega AII - V6. Nâng cao khả năng công nghệ robot hàn bằng đồ gá di động. Xây dựng chương trình tính toán và mô phỏng hoạt động của robot.

 • 000000273583-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Anh;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2014)

 • Giới thiệu chung về robot, công nghệ hàn hồ quang, cấu trúc chung của robot hàn, một số loại robot hàn, ứng dụng robot hàn trong ngành dầu khí. Tính động học robot hàn ống dẫn dầu khí. Thiết kế quỹ đạo chuyển động cho robot hàn ống dẫn dầu khí.