Browsing by Subject Robot

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 68
 • 310368.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Hưng Bình;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2016)

 • Tổng quan gia công bằng tia laze. Giải pháp ứng dụng robot trong gia công bằng laze. Thiết kế quỹ đạo chuyển động cho robot gia công tạo hình sản phẩm.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Đức Thắng;  Advisor : Nguyễn Phạm Thục Anh (2009)

 • Khái quát về Robot công nghiệp. Trình bày, phân loại các phương pháp điều khiển Robot thông dụng nhất, đưa ra các mô hình điều khiển thích hợp cho từng phương pháp. Phương pháp điều khiển đồng thời vị trí/lực trong Robot. Xây dựng mô hình toán học của Robot Planar hai bậc tự do. Tiến hành mô phỏng với phương pháp điều khiển lai vị trí/lực và lai trở kháng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Huy;  Advisor : Phạm Văn Đồng (2006)

 • Tổng quan về robot hai chân. Điểm triệt tiêu momemt. Khảo sát động học của robot hai chân dạng phẳng. Sử dụng ma trận Jacobi của ZMP điều chỉnh cân bằng

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Văn Diện;  Advisor : Nguyễn Ngọc Doanh (2013)

 • Cấu trúc, động học và điều khiển của robot TX40, phương pháp đánh giá độ chính xác lặp, phương pháp đo và chọn hệ thống đo phù hợp, thiết kế hoàn thiện hệ thống đo, card thu thập dữ liệu và phần mềm thu thập dữ liệu chuyên dụng cho nghiên cứu độ chính xác, đo độ chính xác lặp khi robot làm việc ở các điều kiện về tốc độ, tải trọng khác nhau.

 • 000000272845-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Đức Kiên;  Advisor : Phan Bùi Khôi; Đỗ Sanh (2013)

 • Tổng quan về Robot. Nêu cấu trúc và cơ sở tính toán hệ thống cấp dây của robot hàn di động. Thiết kế cơ cấu cấp dây của robot hàn di động.

 • 104726.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Tùng;  Advisor : Nguyễn Mạnh Tiến (2008)

 • Tổng quan về Robot và điều khiển Robot. Các hệ thống điều khiển chuyển động. Xây dựng thuật toán hệ điều khiển thích nghi bền vững cho cơ cấu Robot, ứng dụng cho cơ cấu robot hai thanh nối, mô hình các khớp độc lập; mô phỏng trên máy tính.

 • 000000254477.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thanh Vũ;  Advisor : Đỗ Sanh; Phan Bùi Khôi (2011)

 • Trình bày tổng quan về robot. Cơ sở lý thuyết khảo sát động học của robot. Phương trình động học của robto hàn Almega AII - V6. Nâng cao khả năng công nghệ robot hàn bằng đồ gá di động. Xây dựng chương trình tính toán và mô phỏng hoạt động của robot.