Browsing by Subject Robot công nghiệp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26
 • 277046.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Anh Tuấn;  Advisor : Phan Bùi Khôi; Trần Văn Địch (2014)

 • Luận án nghiên cứu về động học robot có cấu trúc nối tiếp chuỗi hở, mạch vòng, song song ; sai số trong robot công nghiệp. Phương pháp xây dựng mô hình sai số, khảo sát ảnh hưởng của sai số hoặc tìm giá trị sai số trong khâu, khớp trung gian khi xác định được sai lệch vị trí và hướng của khâu cuối. Công cụ và giải thuật di truyền trong giải bài toán tối ưu nhiều nghiệm

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hoàng Mai;  Advisor : Nguyễn Công Hiền; Đoàn Quang Vinh (2008)

 • Tổng quan về tay máy và điều khiển chuyển động tay máy; Điều kiện trượt và vấn đề chất lượng cho hệ điều khiển chuyển động tay máy; Nâng cao chất lượng hệ điều khiển chuyển động tay máy bằng phương pháp điều khiển thành phần gián đoạn trong Mode trượt; ứng dụng SMAC điều khiển đối tượng thực tế mô phỏng và thực nghiệm trên Robot Sco 5 Plus

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Việt Cường;  Advisor : Nguyễn Phạm Thục Anh (2009)

 • Giới thiệu chung về Robot công nghiệp và các phương pháp điều khiển. Phương pháp điều khiển bền vững thích nghi. Mô phỏng chạy thử luật điều khiển bền vững thích nghi trên mô hình hoá robot Planar hai bậc tự do bằng MALTAB SIMMULINK. Mô hình h 2D, 3D trên Maltab/Simmechanics.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Dương Đức Anh;  Advisor : Nguyễn Phạm Thục Anh (2009)

 • Trình bày lịch sử phát triển, các đặc tính của Robot và ứng dụng của Robot công nghiệp; Các hệ thống điều khiển Robot cơ bản, một số phương pháp điều khiển Robot; Tổng quan về mạng Nơron; Mạng Nơron điều khiển Robot dựa theo phương pháp momen tính toán; Mô phỏng hệ thống Robot sử dụng trong hai trường hợp: Mô phỏng phương pháp momen tính toán thông thường và mô phỏng khi sử dụng mạng Nơron.