Browsing by Subject Sử dụng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 104813.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Thị Thu Hương;  Advisor : Bùi Xuân Hồi (2008)

 • Trình bày khái niệm, đặc trưng, phân loại vốn trong doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty May 3-2. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trịnh Thị Hải;  Advisor : Tạ Ngọc Đôn (2010)

 • Trình bày thực trạng sử dụng trấu, thuận lợi và khó khăn trong việc thu gom trấu và đánh giá tiềm năng sử dụng trấu ở Việt Nam. Đưa ra các thành phần mol các chất tham gia phản ứng tổng hợp và các thông số liên quan đến quá trình tổng hợp meso-zeolit NaX. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tổng hợp, các giá trị thích hợp cho các yếu tố đó.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Thế Hùng;  Advisor : Phạm Văn Hòa (2006)

 • Trình bày tổng quan về năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Các phương pháp và các đại lượng cơ bản. Tính toán và phân vùng sử dụng năng lượng gió tại Việt Nam. Tính toán và phân vùng sử dụng năng lượng mặt trời tại Việt Nam. Các kết luận đối với việc sử dụng nguồn năng lượng gió và năng lượng mặt trời