Browsing by Subject Tài chính

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 50
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Chu Xinh Nhã;  Advisor : Ngô Trần Ánh (2006)

 • Trình bày khái quát hoá một số vấn đề cơ bản về quản lý tài chính dự án xây dựng công trình giao thông; thực trạng quản lý tài chính dự án và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính dự án của Ban quản lý dự án I. Kiến nghị đưa ra: cần giải phóng mặt bằng; nâng cao chất lượng khâu xác định chủ trương đầu tư; cần có các quy định chế tài cần thiết để nâng cao&#...

 • 311138.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Khúc Việt Hưng;  Advisor : Trần Thị Ánh (2017)

 • Khái quát những nội dung lý thuyết và thực tiễn về tài chính doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp và công tác phân tích tài chính doanh nghiệp. Nêu những đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty trách nhiệm hữu hạn Hệ Thống Công Nghiệp Việt Nam. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty TNHH Hệ Thống Công Nghiệp Việt Nam

 • 273856.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hà, văn Sinh;  Advisor : Đỗ, Vũ Tùng (2014)

 • Luận văn trình bày những vấn đề cơ bản về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu, phân tích đánh giá tình hình hoạt động và thực trạng cơ chế tự chủ tài chính của bệnh viện 74 trung ương từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác tự chủ tài chính của bệnh viện.

 • 207761.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Lai Toàn;  Advisor : Ngô Trần Ánh (2006)

 • Trình bày tổng quan về cơ chế và chính sách tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; phân tích thực trạng và hoàn thiện cơ chế và chính sách tài chính nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Kiến nghị đưa ra: nghiên cứu đưa ra những giải pháp thuế đơn giản; tiếp tục tăng vốn điều lệ cho các ngânhàng thương mại nhà nước; chỉ đạo các Bộ, ngành, UBND các&#...

 • 000000207761.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Lai Toàn;  Advisor : Ngô Trần Ánh (2006)

 • Trình bày tổng quan về cơ chế và chính sách tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; phân tích thực trạng và hoàn thiện cơ chế và chính sách tài chính nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Kiến nghị đưa ra: nghiên cứu đưa ra những giải pháp thuế đơn giản; tiếp tục tăng vốn điều lệ cho các ngânhàng thương mại nhà nước; chỉ đạo các Bộ, ngành, UBND các&#...