Browsing by Subject Tính chất Catalaza

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Trường Chinh;  Advisor : Nguyễn Văn Xuyến (2006)

  • Trình bày tổng quan vai trò của sự tạo phức đến tính chất xúc tác của ion Mz+, quá trình xúc tác phân huỷ H2O2, Xúc tác oxi hoá các hợp chất hữu cơ, cấu tạo cầu phối trí của phức chất xúc tác, mối quan hệ giữa quá trình Catalaza và Peroxydaza, mối quan hệ giữa xúc tác phức và xúc tác enzym. Cơ sở thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu. Kết quả và thảo luận