Browsing by Subject Tính toán

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Minh;  Advisor : Nguyễn Thúc Hải (2011)

 • Trình bày tổng quan về tính toán khắp nơi. Kiến trúc và công nghệ mới cho tính toán khắp nơi. Tính toán khắp nơi sử dụng công nghệ RFID. Đề xuất giải pháp ứng dụng mô hình tính toán khắp dựa trên công nghệ RFID cho thư viện Trường dự bị đại học dân tộc Trung Ương Nha Trang.

 • 000000272534.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thế Công;  Advisor : Phạm Văn Chới (2013)

 • Trình bày nghiên cứu tổng quan về nam châm điện; Phương pháp nghiên cứu tối ưu nam châm điện; Các phương pháp tính toán và thực nghiệm.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Xuân An;  Advisor : Nguyễn Đình Thắng (2008)

 • Trình bày một số vấn đề chung về hệ thống cáp ngầm truyền tải cao áp, cũng như những vấn đề cụ thể của hệ thống cáp ngầm cao áp tại Việt Nam, các giải pháp công nghệ lắp đặt cáp ngầm cao áp , nghiên cứu về đảo pha của hệ thống cáp ngầm cao áp, tính toán vấn đề ảnh hưởng của trường điện từ sinh ra bởi đường dây cáp ngầm cao áp từ đó so sánh ưu nhược điểm của cáp ngầm...

 • 000000272518-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Hiếu;  Advisor : Hoàng Thăng Bình (2013)

 • Giới thiệu một số khung vỏ xe trên xe cỡ nhỏ, quyết định phương án thiết kế khung vỏ xe CITY CAR; Thiết kế khung xe CITY CAR; Kiểm nghiệm khung xe CITY CAR bằng phần mềm SOLIDWWORRKS; Các giải pháp nhằm giảm giá thành, nâng cao tính dễ chế tạo và chất lượng khung xe CITY CAR.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Lê Tuấn;  Advisor : Nguyễn Chấn Hùng (2006)

 • Khái quát các mô hình tính toán phân tán và các giải thuật áp dụng trong tính toán phân tán và xử lý các ứng dụng ngân hàng, cụ thể là hệ thống core banking. Sử dụng mô hình thời gian phản hồi tham chiếu xét ảnh hưởng từng thành phần trong hệ thống tính toán phân tán đến chỉ tiêu chất lượng của ứng dụng core banking