Browsing by Subject Tổn thất

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 000000254931.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Bính;  Advisor : Trần Bách (2012)

 • Trình bày về đường dây siêu cao áp và hệ thống tải điện. Tổn thất công suất và tổn thất điện năng hiệu suất tải điện của đường dây siêu cao áp. Phương pháp tính tổn thất điện năng trên đường dây siêu cao áp 500kV.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Nam Trung;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2006)

 • Giới thiệu hiện trạng sơ đồ và chế độ làm việc của hệ thống điện Việt Nam giai đoạn 2006-2010, chế độ làm việc của đường dây siêu cao áp, tổn thất công suất và tổn thất điện năng - hiệu suất tải điện của đường dây SCA, phương pháp dự báo tổn thất điện năng trong lưới điện - tính toán cho đường dây SCA 500kV tại Việt Nam.

 • 000000295986-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Văn Đức;  Advisor : Trương Ngọc Minh (2015)

 • Tổng quan về lưới phân phối trung áp và lưới phân phối trung áp tỉnh Nam Định. Bài toán tái cấu hình lưới điện phân phối. Tính toán trào lưu công suất. Thuật toán tìm kiếm cấu hình lưới điện phân phối có tổn thất công suất nhỏ nhất. Tính toán áp dụng.

 • 000000295884-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Trung;  Advisor : Bạch Quốc Khánh (2015)

 • Tổng quan về lưới điện hạ thế tỉnh Nam Định. Nêu các phương pháp xác định tổn thất điện năng. Tính toán tổn thất điện năng trên lưới điện hạ thế tỉnh Nam Định. Các biện pháp giảm tổn thất điện năng trên lưới điện hạ thế tỉnh Nam Định.