Browsing by Subject Tự động hoá

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 129791.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Ngọc Tuấn;  Advisor : Nguyễn Công Hiền (2005)

 • Giới thiệu tổng quan về tự động hoá kho xăng dầu, lựa chọn giải pháp tự động hoá kho xăng dầu, giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả hệ thống tự động hoá kho xăng dầu phục vụ công tác điều hành kinh doanh. Phần mềm mô phỏng hệ thống Scada thu nhận số liệu từ các hệ thống tự động hoá tổng kho xăng dầu

 • 104879.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Ngọc Dũng;  Advisor : Nguyễn Huy Phương (2008)

 • Trình bày tổng quan chung, cơ sở lý thuyết hệ thống tự động hoá quá trình sản xuất. Nêu lên cách xây dựng một số mô hình bài toán tối ưu ở viện dầu khí Việt Nam; phần mềm quản lý tối ưu cho mua sắm vật tư.

 • 000000105370.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Bến;  Advisor : Trịnh Đồng Tính (2009)

 • Khái niệm chung, lịch sử phát triển, phân loại, ký hiệu, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thang máy. Giới thiệu phần mềm tự động hoá thiết kế trên 2D, 3D. Tự động hoá thiết kế thang máy, cấu tạo cabin, cửa tầng thang máy, dữ liệu đầu vào, quá trình tính toán. Hướng phát triển kết nối CAM-CNC, mắt cắt, gấp và đột CNC.

 • 000000232073.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Văn Hải;  Advisor : Tạ Cao Minh (2007)

 • Giới thiệu khái quát về động cơ đồng bộ kích từ nam châm vĩnh cửu cùng các phương trình động học. Các phương pháp điều khiển động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Nghiên cứu sơ đồ điều khiển trực tiếp moment cho động cơ đồng bộ. Nâng cao chất lượng hệ truyền động động cơ đồgn bộ nam châm vĩnh cửu điều khiển trực tiếp moment