Browsing by Subject Thép

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24
 • 000000272753-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Minh Ngọc;  Advisor : Phùng Thị Tố Hằng (2013)

 • Tổng quan về khuôn đùn ép và xử lý nhiệt khuôn. Nêu phương pháp thực nghiệm. Thành phần hóa học của mẫu, nhiệt luyện thép SKD61, thấm nitơ cho thép SKD61, ảnh hưởng của lớp phosphat hóa tới lớp thấm nitơ,...

 • 000000272630-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Văn Liên;  Advisor : Trần Văn Địch (2013)

 • Trình bày tổng quan về điều khiển số và lịch sử phát triển của máy CNC; Lập trình trên máy phay CNC; Giới thiệu trung tâm gia công TNV - 40A; Ứng dụng phần mềm MASTERCAM gia công chi tiết thép 45 có bề mặt phức tạp trên máy Phay CNC TNV- 40A.

 • 312386.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Bùi Thế Hiển;  Advisor : Nguyễn Sơn Lâm (2018)

 • Tổng quan về tình hình nấu luyện thép chế tạo vỏ liều trong nước và quốc tế; sự cần thiết của việc nghiên cứu khử sâu S,P đối với thép chế tạo vỏ liều. Ảnh hưởng của S,P tới cơ tính của thép; sự khử S,P trong quá trình nấu luyện thép; ưu nhược điểm của nấu luyện trong lò hồ quang,...Quá trình nấu luyện thép 10IIc làm vỏ liều đạn pháo hải quân. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới quá trình ...

 • 000000254336.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Thị Tuyết Nhung;  Advisor : Hoàng Tùng (2011)

 • Tình bày tổng quan về đề tài nghiên cứu. Lý thuyết cơ bản về công nghệ hàn Tig. Trường nhiệt độ khi hàn đắp bằng hàn Tig. Công nghệ hàn đắp thép dụng cụ. Thực nghiệm hàn đắp thép dụng cụ bằng hàn Tig que hàn lõi bột.

 • 000000273394-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Trọng Mạnh;  Advisor : Bùi Anh Hòa (2014)

 • Tổng quan về thép cacbon cực thấp. Lý thuyết quá trình khử cacbon trong thép lỏng. Thiết bị, vật liệu và quy trình thí nghiệm. Kết quả sự khử cacbon trong điều kiện chân không, tổ chức tế vi, kết quả phân tích thành phần tạp chất.