Browsing by Subject Thép hợp kim

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 000000296649-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Huân;  Advisor : Phạm Mai Khánh (2015)

 • Nêu khái niệm, tính chất, ứng dụng của thép hợp kim mangan (Mn) cao; tình hình nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam. Phân tích điều kiện làm việc và phá hủy của vật đúc làm bằng thép. Ảnh hưởng các nguyên tố hợp kim đến thép austenite mangan cao, ảnh hưởng của cacbit và pha nền... Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả đo nhiệt độ dỡ khuôn, tổ chức vi mẫu sau đúc, kết quả đo cơ ...

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thành Huân;  Advisor : Trần Xuân Thái; Nguyễn Đức Toàn (2018)

 • Tổng quan về tiện vật liệu cứng có gia nhiệt bằng laser. Cơ sở lý thuyết tiện vật liệu cứng có gia nhiệt bằng laser. Phương pháp nghiên cứu, mô hình, trang thiết bị và vật liệu thực nghiệm tiện thép hợp kim 9XC sau tôi có gia nhiệt bằng laser. Nghiên cứu thực nghiệm tiện thép hợp kim 9XC sau tôi có gia nhiệt bằng laser.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tuấn Linh;  Advisor : Trần Văn Địch (2015)

 • Tổng quan về phương pháp mài tròn ngoài và tối ưu hóa khi mài tròn ngoài thép hợp kim. Cơ sở lý thuyết về mối quan hệ của một số đại lượng trong quá trình mài tròn ngoài. Nghiên cứu thực nghiệm. Xây dựng một số mô hình toán học khi mài tròn ngoài thép hợp kim. Tối ưu hóa đa mục tiêu quá trình mài tròn ngoài thép hợp kim.

 • 000000272766-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Quê;  Advisor : Nguyễn Trọng Hiếu (2013)

 • Tổng quan về phay và mô hình hóa quá trình cắt khi phay. Nghiên cứu các đại lượng đặc trưng cơ bản khi phay bằng dao phay ngón sử dụng mảnh cắt xoay. Xây dựng hệ thống thí nghiệm. Tối ưu hóa chế độ cắt bằng phương pháp TAGUCHI.