Browsing by Subject Thông tin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Vân Anh;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2013)

 • Trình bày về các giao dịch thương mại điện tử. An toàn bảo mật trong thương mại điện tử. Mô hình thanh toán thương mại điện tử. Thực nghiệm bảo mật thanh toán trên website.

 • 000000296026-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Uyên;  Advisor : Lê Văn Hưng (2015)

 • Giới thiệu bài toán ra quyết định với các đánh giá bằng ngôn ngữ. Biểu diễn các giá trị ngôn ngữ bằng bộ 4. Áp dụng phương pháp biểu diễn ngôn ngữ bộ 4 vào bài toán ra quyết định. Cài đặt phần mềm trợ giúp ra quyết định lựa chọn nhà cung cấp. Phân tích đánh giá kết quả thử nghiệm phần mềm.

 • 000000271471.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần, Văn Thiện;  Advisor : Trần, Việt Hà (2013)

 • Trình bày lý luận chung về kế toán quản trị, thông tin kế toán quản trị và quyết định kinh doanh. Thực trạng quá trình cung cấp thông tin kế toán quản trị trong việc ra quyết định ngắn hạn tại Viễn thông Nam Định. Các giải pháp cơ bản để hoàn thiện thông tin kế toán quản trị trong việc ra quyết định kinh doanh tại Viễn thông Nam Định.

 • 000000253567.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Chử Đăng Định;  Advisor : Lê Thanh Hương (2010)

 • Trình bày tổng quan về trích rút thông tin và các mô hình quan hệ. Hướng tiếp cận rapier cho bài toán trích rút thông tin. Đề xuất mô hình rapier cho trích rút thông tin tiếng Việt. Phân tích và thiết kế hệ thống. Cài đặt mô hình và kiểm thử kết quả

 • 000000295055-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Minh Tuấn;  Advisor : Nguyễn Hải Thanh (2014)

 • Tổng quan về giấu tin, các kỹ thuật giấu tin và thám tin trong ảnh số JPEG. Giấu tin trong ảnh số JPEG sử dụng phương pháp môđun. Chương trình thử nghiệm.

 • 000000272707-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Viết Phú;  Advisor : Phan Huy Trung (2013)

 • Giới thiệu tổng quan về giấu tin trong ảnh số. Một số phương pháp giấu tin trên ảnh nhị phân. Nâng cao chất lượng giấu tin bằng phương pháp MODULE. Xây dựng chương trình ứng dụng.

 • 000000272728-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hồ Việt Anh;  Advisor : Phan Trung Huy (2013)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, phân loại giấu tin, một số ứng dụng của kỹ thuật giấu tin, một số tính chất của lược đồ giấu tin, ảnh bitmap. Nêu một số phương pháp giấu tin hiệu quả trên ảnh nhị phân. Nâng cao tính bền vững trong kỹ thuật giấu tin. Xây dựng phần mềm giấu tin và bảo vệ bản quyền ảnh số.

 • 000000295979-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Trung Thành;  Advisor : Trương Thu Hương (2015)

 • Tổng quan về tấn công từ chối dịch vụ. Đề xuất một số giải pháp phát hiện tấn công từ chối dịch vụ ở lớp mạng. Giải pháp truy ngược địa chỉ IP. Nêu đặc điểm dữ liệu mạng và tác động tới giải pháp pla DFM dựa trên dữ liệu thực tế từ Caida.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lương Viết Minh;  Advisor : Hoàng Mạnh Thắng (2011)

 • Trình bày về lý thuyết cơ bản về mã hóa mật mã. Mã hóa mật mã dựa trên kỹ thuật số hỗn loạn. Tăng tính bảo mật cho hệ thống mã hóa mật mã dòng hỗn loạn bởi hệ thống đồng bộ đa lớp.

 • 000000254013.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Văn Hùng;  Advisor : Trần Hoài Linh (2011)

 • Tổng quan về nhận dạng thông tin sinh trắc. Phân tích hệ thống và cơ sở lý thuyết. Nhận dạng vân tay. Nhận dạng bàn tay và mặt người. Kết quả triển khai. Tổng kết và hướng phát triển.

 • item.jpg
 • Thesis; Animation


 • Authors : Nguyễn Đăng Bắc;  Advisor : Lê Thanh Hương (2009)

 • Giới thiệu chung về trích rút thông tin. Mô hình trường ngẫu nhiêm có điều kiện. Thiết kế xây dựng hệ thống trích rút thông tin tour du lịch. Chương trình ứng dụng và kết quả thực nghiệm