Browsing by Subject Thủy lực

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
  • 000000254000.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Vương Gia Hải;  Advisor : Phạm Văn Nghệ (2011)

  • rình bày tổng quan về công nghệ tạo hình thủy lực. Cơ sở lý thuyết và một số nghiên cứu về công nghệ dập thủy tĩnh phôi ống. Tính toán thiết kế công nghệ dập thủy tĩnh chi tiết dạng ống. Mô hình hóa và mô phỏng số quá trình dập thủy tĩnh phôi ống. Xây dựng mô hình thiết kế chế tạo khuôn dập thủy tĩnh.

  • 000000253355.PDF.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Minh Tuấn;  Advisor : Hoàng Sinh Trường (2010)

  • Trình bày tổng quan điều khiển bám. Thiết kế khung giàn cơ khí. Tính chọn hệ thống thủy lực. Phương pháp điều khiển. Các kết luận