Browsing by Subject Thủy ngân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đặng Thanh Thủy;  Advisor : Hoàng Đình Hòa (2006)

  • Phương pháp thuỷ phân bột ngô, các nguyên liệu và các loại enzym phù hợp cho thực hiện phản ứng thuỷ phân, phương pháp thực nghiệm, lấy số liệu, xây dựng đường hồi quy thiực nghiệm dựa trên các số liêụ và phương pháp bình phương bé nhất. Xác nhận đường hồi quy lý thuyết bằng các chuẩn thống kê toán học và các thực nghiệm, đưa ra kết luận về phương pháp.