Browsing by Subject Thực phẩm chức năng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
  • 254756.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Phạm Thị Ngân;  Advisor : Hồ Phú Hà (2012)

  • Trình bày tổng quan về probiotic, polyphenol, thực phẩm chức năng. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Các kết quả và thảo luận.

  • 000000272805-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Vũ Thị Kim Oanh;  Advisor : Lê Thị Hồng Hảo; Vũ Hồng Sơn (2013)

  • Tổng quan về steroid, giới thiệu một số steroid, vai trò của nhóm corticosteroid, phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả lựa chọn phương pháp phân tích, tối ưu điều kiện xác định cortiosteroid trên thiết bị HPLC,...