Browsing by Subject Thuế giá trị gia tăng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24
  • 297930.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn, Xuân Dũng;  Advisor : Đào, Thanh Bình (2016)

  • Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết về quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp, thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại cục thuế Hà Tĩnh. Từ đó đề ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Hà Tĩnh