Browsing by Subject Tiêu thụ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
  • 000000296292-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Mạnh Cường;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2015)

  • Cơ sở phương pháp luận về phân tích và dự báo nhu cầu năng lượng. Phương pháp đa hồi quy và giới thiệu phần mềm Simple-E. Phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội và tiêu thụ điện năng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2002-2014. Dự báo nhu cầu điện năng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2014-2025 bằng phương pháp đa hồi quy.