Browsing by Subject Truyền hình di động

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 000000253587.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Phan Thị Kim Hoa;  Advisor : Phan Thị Kim Hoa (2010)

  • Giới thiệu chung về đề tài. Tổng quan về truyền hình di động. Các tiêu chuẩn Streaming và đa phương tiện di động. Mạng 3G và tình hình triển khai ở Việt Nam. Truyền hình di động sử dụng công nghệ 3G. Xây dựng ứng dụng truyền hình di động. Tổng kết và đánh giá

  • 000000105062-TT.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trần Mạnh Hùng;  Advisor : Hà Quốc Trung (2008)

  • Giới thiệu khái quát về hệ thống DVB-H, các thành phần mới trong bộ đóng gói IP: TIME SLICING và MPE-FEC. Nêu thành phần mới trong bộ điều chế DVB-T: Chế độ phát 4K, bộ ghép XEN IN-DEPTH và báo hiệu TPS; cấu hình mạng triển khai trong DVB-H. Đề xuất giải pháp truyền hình công nghệ DVB-H và tình hình triển khai ở Việt Nam. Phân tích so sánh giải pháp DVB-H và DMB.