Browsing by Subject Vật liệu hấp phụ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 129736.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Bùi Đặng Thanh;  Advisor : Nguyễn Minh Tuyển (2005)

  • Trình bày cơ sở lý thuyết chất hấp phụ, quá trình hấp phụ, động học hấp phụ, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ và một số thông tin liên quan đến than hoạt tính, phương pháp nghiên cứu