Browsing by Subject Vật liệu tổ hợp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 60
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Lại Thị Thuý;  Advisor : Trịnh Xuân Anh (2011)

  • Giới thiệu chung về vật liệu polyme, vật liệu polyme trộn hợp. Tổng quan về vật liệu hydrogels. Nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị nghiên cứu, phương pháp thực nghiệm, chế tạo mẫu...

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trần Hữu Quốc;  Advisor : Trần Ích Thịnh (2010)

  • Nghiên cứu cơ sở lý thuyết nhằm xây dựng được thuật toán và chương trình phần tử hữu hạn để mô hình hóa và tính toán số các bài toán tĩnh, bài toán động và bài toán bền cho các kết cấu tấm composite có gân gia cường lệch tâm. Tiến hành thực nghiệm đo tần số dao động riêng của kết cấu tấm composite có gân gia cường với gân có các hình dạng mặt cắt ngang để kiểm nghiệm kết quả ...