Browsing by Subject Vay vốn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
  • 000000295464.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Bạch, Thanh Chương;  Advisor : Nguyễn, Minh Duệ (2014)

  • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về cho vay và hiệu quả cho vay đối với Ngân hàng thương mại. phân tích thực trạng hiệu quả cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình

  • 311088.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Ngọc Long;  Advisor : Phạm Cảnh Huy (2017)

  • Trình bày tổng quan lý luận cơ bản về Ngân hàng thương mại và hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại các NHTM. Thực trạng và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hòa Bình.