Browsing by Subject Vi sinh vật

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • 000000296289.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Việt Thùy;  Advisor : Nguyễn Lan Hương (2015)

 • Giới thiệu về ngành sản xuất cao su thiên nhiên, vi sinh vật có khả năng phân hủy mủ cao su thiên nhiên, con đường phân hủy sinh học, các phương pháp đánh giá khả năng phân hủy cao su bằng vi sinh vật. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả lựa chọn các chủng vi sinh vật có khả năng phân hủy cao su, nghiên cứu điều kiện sinh trưởng của các chủng lựa chọn,...

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Trương Thành Luân;  Advisor : Trần Liên Hà (2018)

 • Tổng quan về tình hình chôn lấp chất thải rắn ở Việt Nam, nguồn gốc hình thành và tính chất của nước rỉ rác, một số phương pháp xử lý nước rỉ rác, ưu thế của việc ứng dụng vi sinh vật trong nước rỉ rác. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả phân lập vi khuẩn tạo enzyme cellulase, tuyển chọn bằng cách xác định hoạt tính ezyme cellulase, định danh chủng tuyển chọn,...

 • 277344.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Thu Lan;  Advisor : Nguyễn Văn Cách (2018)

 • Nêu hiện trạng giết mổ gia súc, các công nghệ xử lý nước thải giết mổ, giải pháp công nghệ xử lý nước thải ngành giết mổ gia súc bằng phương pháp sinh học. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả đặc trưng nước thải giết mổ gia súc của một số cơ sở khu vực Hà Nội; phân lập, tuyển chọn vi khuẩn tích ứng để xử lý nước thải giết mổ gia súc; thử nghiệm chế phẩm vi sinh vật,...

 • 000000296366-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hà Thị Nhã Phương;  Advisor : Nguyễn Thanh Hằng (2015)

 • Tổng quan về sự phát triển, nguyên liệu và công nghệ sản xuất ethanol nhiên liệu từ nguyên liệu rong biển. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu thành phần polysaccharid của rong lục, sản xuất và xác định hoạt độ enzym của chế phẩm vi sinh vật, khảo sát quá trình thủy phân sinh khối rong lục từ enzyme vi sinh vật,...

 • 297440-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trọng Hải;  Advisor : Đỗ Biên Cương (2016)

 • Tổng quan Agar, Agarase, Agaro - oligosaccharide (AOS), tình hình nghiên cứu về agarase và AOS ở Việt Nam. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả phân lập và tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả năng sinh tổng hợp agarase, định tên chủng, khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sinh tổng hợp agarase từ chủng penicillium,...

 • 000000310236-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hiền;  Advisor : Lê Thanh Hà (2016)

 • Tổng quan cellulase, vi sinh vật tổng hợp cellulase từ ruột mối. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả tối ưu hóa môi trường lên men sinh tổng hợp cellulase của chủng bacillus subtilis G4, tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy, nghiên cứu động thái quá trình lên men chủng bacillus subtilis G4.

 • 000000254458.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hồ Bích Duyên;  Advisor : Nguyễn Lan Hương (2011)

 • Trình bày phân lập các chủng vi sinh vật có trong 2 mẫu bùn thải. Tuyển chọn chủng có khả năng phân hủy LAS cao nhất. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới khả năng phân hủy LAS của các chủng lựa chọn như: Nhiệt độ, pH, tốc độ lắc, hàm lượng LAS ban đầu. Định tên chủng được lựa chọn bằng kỹ thuật sinh học phân tử 16S rDNA.

 • 000000296929-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Tuyết Nhung;  Advisor : Quản Lê Hà (2015)

 • Nêu thực trạng về ngành bia, chất lượng bia và vi sinh vật ảnh hưởng đến chất lượng bia, sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất bia và nguy cơ gây nhiễm, các nhóm vi sinh vật gây nhiễm thường gặp. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả kiểm tra vi sinh vật trong 2 mẫu bia hơi và bia pet, đánh giá kết quả vi sinh.