Browsing by Subject Viễn thông

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 59
 • 000000254871.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Văn Hòa;  Advisor : Nguyễn Viết Nguyên (2012)

 • Trình bày tổng quan về GPS. Datum, hệ thống tọa độ và phép chiếu bản đồ. Cơ sở dữ liệu không gian. Các nội dụng của LBS. Mô phỏng và kết quả mô phỏng.

 • 000000254250.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Quốc Tuấn;  Advisor : Hoàng Phương Chi (2011)

 • Trình bày tổng quan về mạng băng rộng. Giới thiệu về mạng Wimax. Các kỹ thuật nền tảng của Wimax. Nghiên cứu triển khai tích hợp công nghệ Wimax cho hệ thống thông tin biển và đảo.

 • 000000254115.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Quang Hưng;  Advisor : Trương Thu Hương (2011)

 • Trình bày các vấn đề về mạng viễn thông. Kiến trúc IMS. IPTV trên IMS trên IMS và thực tế triển khai tại VNPT. Mô phỏng IMS và kết quả. Tổng kết và hướng phát triển

 • 104902.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lý Phương Lan;  Advisor : Trần Bích Ngọc (2008)

 • Trình bày khái niệm, vai trò, nội dung về hoạch định chiến lược kinh doanh. Phân tích căn cứ hình thành chiến lược kinh doanh và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện các chiến lược kinh doanh của Viễn thông Hà Nội đến năm 2015.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Thuý Ái;  Advisor : Phan Thị Ngọc Thuận (2007)

 • Trình bày cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh. Những vấn đề cơ bản về dịch vụ viễn thông và chất lượng dịch vụ viễn thông: Phân tích các căn cứ để xây dựng chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông tại trung tâm viễn thông khu vực I, đề xuất các giải pháp xây dựng chiến lược kinh doanh cho trung tâm viễn thông khu vực I.