Browsing by Subject Việt nam

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tất Đạt;  Advisor : Nguyễn Bình (2010)

 • Trình bày lịch sử phát triển và triển khai 3G (UMTS) trên thế giới. Nền tảng cung cấp dịch vụ cho 3G. Dịch vụ tiêu biểu triển khai mang 3G và lộ trình triển khai trên mạng VMS.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Việt Hùng;  Advisor : Trần Đỗ Đạt (2010)

 • Giới thiệu về hiện trạng thị trường thông tin di động ở Việt Nam, các quy định về quy hoạch băng tần cho dịch vụ thông tin di động. Nghiên cứu về hệ thông thông tin di động 3G và phân tích sử dụng băng tần vô tuyến điện cho 3G. Công nghệ WCDMA trong hệ thống UMTS. Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật triển khai mạng 3G

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đình Hòa;  Advisor : Lã Văn Út (2006)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ truyền tải điện một chiều điện áp cao. Cấu tạo của hệ thống truyền tải điện một chiều áp cao. Hiện trạng nguồn và lưới điện truyền tải Việt Nam. Định hướng phát triển nguồn và lưới điện truyền tải Việt Nam theo tổng sơ đồ 6. Đề xuất phương án áp dụng truyền tải điện một chiều điện áp cao (HVDC) trong hệ thống điện Việt Nam, thiết kế sơ bộ và tính toán&#...

 • 000000253259.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Tiến Đạt;  Advisor : Nguyễn Vũ Thắng (2010)

 • Trình bày khái quát tình hình tài nguyên UPV4 và sự cấp thiết phải chuyển đổi sử dụng tài nguyên IPV6. Đặc điểm kỹ thuật của địa chỉ và giao thức IPV6. Thiết lập mạng thử nghiệm cung cấp dịch vụ IPV6 và đánh giá khả năng triển khai IPV6. Đề xuất phương án chuyển đổi địa chỉ IPV6 cho mạng internet Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Xuân Đạo;  Advisor : Lã Văn Út (2006)

 • Trình bày tổng quan về phương pháp tính toán phân tích ổn định động hệ thống điện. Mô hình động của SVC trong tính toán phân tích ổn định động của hệ thống điện. Tính toán phân tích ổn định động tương ứng với sơ đồ hệ thống điện Việt Nam giai đoạn 2006. Kết quả tính toán phân tích ổn định động hệ thống điện Việt Nam. Tác giả đưa ra kết luận và kiến nghị.