Browsing by Subject Xúc tác

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 50
 • 277226.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Toán;  Advisor : Nguyễn Văn Hiếu; Nguyễn Văn Quy (2016)

 • Giới thiệu chung về cảm biến khí dựa trên ôxít kim loại bán dẫn; vật liệu SnO2 ứng dụng cho cảm biến khí; nguyên tắc hoạt động, hiện tượng uốn cong vùng năng lượng và cơ chế tương tác bề mặt. Thực nghiệm linh kiện cảm biến khí và công nghệ chế tạo. Cảm biến khí H2 trên cơ sở màng mỏng SnO2 biến tính Pd (SnO2/Pd), biến tính CuO (SnO2/CuO).

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Thu Huyền;  Advisor : Nguyễn Hữu Phú; Nguyễn Thị Minh Hiền (2010)

 • Nghiên cứu xác định điều kiện tối ưu để tổng hợp các Perovskit có cấu trúc và thành phần mong muốn bằng phương pháp Sol -gel xitrat. Khảo sát hoạt tính xúc tác của các vật liệu Perovskit tổng hợp được nhằm tìm ra một hệ xúc tác tốt hơn(hoạt tính cao, độ bền tốt). bằng các phương pháp phổ hồng ngoại, nhiễu xạ tia X, khử hoá O2 theo chuowng trình nhiệt độ, phổ phân tán năng lượng tia X, ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Dưỡng;  Advisor : Nguyễn Văn Xuyến; Trần Thị Mai (2010)

 • Nghiên cứu một cách hệ thống, chi tiết và đồng bộ cả 3 vấn đề có mối tương quan mật thiết với nhau bao gồm: nhiệt động học sự tạo phức xúc tác, động học, cơ chế của các phản ứng catalaza và peroxydaza phụ thuộc vào nhiều yếu tố ảnh hưởng khác nhau trong hai hệ xúc tác đồng thể oxy hóa khử có mối quan hệ tương hỗ với nhau

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Đình Chiển;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2007)

 • Trình bày chế tạo được hệ xúc tác dị thể Na2CO3/y-Al2O3 có hoạt tính cao cho phản ứng tổng hợp biodiesel từ dầu thực vật; khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp biodiesel từ dầu đậu nành; áp dụng mô hình thống kê để tìm ra điều kiện tối ưu cho phản ứng tổng hợp biodiesel từ dầu nành trên xúc tác Na2CO3/y-Al2Co3 và nghiên cứu pha chế biodiesel trong diesel với các tỷ lệ&#x...