Browsing by Subject Xi măng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Cao Điền;  Advisor : Tạ Ngọc Dũng (2006)

 • Trình bày tổng quan về ximăng poóc lăng, phụ gia và tác động của phụ gia đến quá trình hyđrat hoá xi măng poóc lăng, quá trình hydrat hoá xi măng poóc lăng khi có mặt phụ gia đá vôi bột nhẹ. Các phương pháp nghiên cứu. Kết quả và thảo luận: Nguyên liệu và chuẩn bị mẫu nghiên cứu, nghiên cứu ảnh hưởng của bột nhẹ đến một số tính chất cơ lý của xi măng poóc lăng, nghiên cứu ảnh hưởn...

 • 311700.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Hồ Xuân Vinh;  Advisor : Lưu Thị Hồng; Huỳnh Đăng Chính (2017)

 • Khái niệm xi măng portland - xi măng portland hỗn hợp; phụ gia và vai trò của phụ gia xi măng; giới thiệu về tro, xỉ nhiệt điện; tiêu chuẩn chất lượng tro bay; tình hình nghiên cứu và sử dụng tro bay trong nước và trên thế giới. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng mất khi nung trong tro bay và hàm lượng tro bay thay thế xi măng tới độ co khô của&...

 • 000000295396.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Văn Tấn;  Advisor : Nguyễn Văn Xá (2014)

 • Giới thiệu chung về xi măng, những đặc trưng cơ bản của quá trình nghiền clinker xi măng, phụ gia, cơ chế trợ nghiền, chất hoạt động bề mặt, phương pháp đánh giá xi măng. Đưa ra đối tượng, phương pháp nghiên cứu và kết quả thực nghiệm mẫu trợ nghiền đạt được.

 • 000000296516.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Đà;  Advisor : Nguyễn Mạnh Tiến (2015)

 • Tổng quan về công nghệ sản xuất xi măng. Giới thiệu về hệ thống điều khiển phân tán và hệ thống điều khiển PLC trong công nghiệp. Công nghệ công đoạn nghiền liệu thô nhà máy xi măng Bút Sơn - Hà Nam. Xây dựng cấu hình hệ thống và lập trình điều khiển. Thiết kế giao diện và mô phỏng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Tâm;  Advisor : Đặng Kim Chi (2007)

 • Giới thiệu phương pháp đánh giá công nghệ sản xuất xi măng về khía cạnh môi trường; phân tích, so sánh mức độ tác động tới môi trường giữa 2 công nghệ sản xuất xi măng lò đứng và công nghệ sản xuất xi măng lò quay phương pháp khô; lựa chọn công nghệ sản xuất xi măng thích hợp tại Việt Nam và đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường cho loại hình công nghệ&...