Browsing by Subject Zeolit

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
  • 311850.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Văn Liễu;  Advisor : Phan Huy Hoàng (2018)

  • Tổng quan về zeolit, zeolit ZSM-5, ZSM-5 sunfo hóa (HSO3-ZSM-5) và ứng dụng, quá trình chuyển hóa sinh khối. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả tổng hợp zeolit ZSM-5, nghiên cứu tổng hợp xúc tác HSO3-ZSM-5, nghiên cứu ứng dụng của ZSM-5-HSO3 cho phản ứng thủy phân sinh khối.

  • 312466.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Bùi Văn Đôn;  Advisor : Phan Huy Hoàng (2018)

  • Tổng quan về zeolit ZSM-5, vật liệu xúc tác ZMS-5 lai tạp kim loại, về phản ứng cắt ngắn mạch nối đôi. Nêu phương pháp nghiên cứu. Tổng hợp vật liệu xúc tác lai tạp zeolit W-Cr/ZSM-5, ứng dụng xúc tác W-Cr/ZSM-5 cho phản ứng cắt ngắn mạch nối đôi của axit béo.