Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 14326
 • 310378.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vamengher Xayliavue;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2016)

 • Tổng quan về tuabin thủy lực. Cơ sở thiết kế bánh công tác tuabin tâm trục (tuabin Francis). Tổng quan về công nghệ Reverse engineering. Ứng dụng kỹ thuật ngược thiết kế bánh công tác tuabin francis.

 • 000000208028-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Khắc Vinh;  Advisor : Hà Quốc Trung (2006)

 • Tổng quan về Ajax. Các kỹ thuật được sử dụng xây dựng ứng dụng web bằng Ajax. Ứng dụng Ajax vào việc cập nhật và viết báo cáo qua mạng. Xây dựng ứng dụng tại công ty Điện thoại Hà Nội 1. Triển vọng của Ajax và khó khăn

 • 129046.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thế Thịnh;  Advisor : Nguyễn Việt Hương (2005)

 • Trình bày một số công nghệ an ninh-an toàn mạng IP hiện nay đang được sử dụng, mô hình và giải pháp kết hợp giữa hệ phát hiện đột nhập mạng và tường lửa cá nhân để đảm bảo an ninh- an toàn cho một mạng dùng riêng.

 • 133970.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thanh Phương;  Advisor : Đặng Văn Chuyết (2004)

 • Trình bày tổng quan về các kỹ thuật an ninh thông tin cho giao thức ICP/IP, các khái niệm tổng quan. Mật mã thông tin và 1 số kỹ thuật mật mã thông tin tiêu biểu, đưa ra các tiêu chí đánh giá các kỹ thuật mật mã nói chung và 1 số kỹ thuật mật mã cụ thể: Kỹ thuật 3DES

 • 129054.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Nam;  Advisor : Nguyễn Vũ Sơn (2005)

 • Giới thiệu giải pháp xây dựng một mô hình mạng kết nối giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng dựa trên các kỹ thuật truy cập từ xa với mục đích là hỗ trợ dịch vụ; Đưa ra giải pháp an ninh toàn diện cho hệ thống và chức năng của nhà quản trị.

 • 000000255250.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Thị Quỳnh Lan;  Advisor : Nguyễn Viết Nguyên (2012)

 • Giới thiệu về mạng Wimax. Kiến trúc mạng truy cập Wimax. Vấn đề an ninh và bảo mật trong Wimax. Các lỗ hổng và mối đe dọa trong an ninh Wimax và các giải pháp khắc phục các vấn đề này.

 • 310410.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Hiếu;  Advisor : Hoàng Mạnh Thắng (2016)

 • Tổng quan về mạng không dây. Các chuẩn IEEE 802.11. Thực hiện tấn công lỗ đen và giải pháp phòng chống

 • 310393 gốc.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Hữu Thanh;  Advisor : Trần Hoàng Hải (2016)

 • Giới thiệu về điện toán đám mây. An toàn, bảo mật dữ liệu trên đám mây. Xây dựng dịch vụ lưu trữ đám mây an toàn sử dụng OWNCLOUD

 • 312083.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Hữu Anh;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2018)

 • Tổng quan về an toàn thông tin. Cơ sở lý thuyết mật mã và hạ tầng khóa công khai. Xây dựng giải pháp bảo vệ giao dịch sử dụng mã RSA và SSL/TLS.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Vân Anh;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2013)

 • Trình bày về các giao dịch thương mại điện tử. An toàn bảo mật trong thương mại điện tử. Mô hình thanh toán thương mại điện tử. Thực nghiệm bảo mật thanh toán trên website.