Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 126 to 145 of 13166
 • Bg0000000009.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Bùi Ngọc Sơn (2009)

 • Trình bày khái niệm phương tiện dạy học. Các chức năng của máy tính và phương tiện trong quá trình dạy học. Vòng đời của phương tiện dạy học. Sự thay đổi và xu hướng phát triển của phương tiện dạy học.

 • Bg0000000002.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Lê Quang (2008)

 • Trình bày những tính chất vật lí cơ bản của chất lỏng và chất khí. Các chế độ bay khác nhau. Ổn định điều khiển, động học máy bay.

 • Bg0000000004.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Phạm Thị Thanh Hương (2009)

 • Giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về hình thức kết cấu cơ bản của tàu nói riêng và công trình nổi nói chung.

 • Bg0000000011.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Tiêu Kim Cương (2004)

 • Trình bày các khái niệm về dạy học. Các quá trình, nguyên tắc, mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, dạy học. Hình thức tổ chức dạy. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập và soạn giáo án giảng.

 • Bg0000000013.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Nguyễn Xuân Lạc; Phạm Hồng Hạnh (2004)

 • Trình bày các phương pháp nghiên cứu khoa học. Cơ sở lôgic hình thức của phương pháp nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu khoa học và lôgic tiến hành một công trình nghiên cứu.

 • Bg0000000012.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Dương Thị Kim Oanh (2009)

 • Trình bày đặc điểm tâm lý, các quy luật, điều kiện, động lực phát triển tâm lý học lứa tuổi. Tâm lý học sư phạm và tâm lý học lao động.

 • Bg0000000010.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Dương Thị Kim Oanh (2009)

 • Trình bày hệ thống tri thức cơ bản về tâm lý học đại cương. Vận dụng các tri thức tâm lý học vào công tác dạy học, giáo dục học sinh các trường cao đẳng và dạy nghề.

 • Bg0000000003.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Lê Thị Thái (2009)

 • Trình bày lý thuyết thiết kế tàu. Các phương trình quan trọng, bao gồm: phương trình trọng lượng; phương trình dung tích; phương trình ổn định; phương trình công suất,...

 • Bg0000000005.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Thạc Bình Cường (2008)

 • khái niệm,và kỹ năng cơ bản về kiểm thử phần mềm,qui trình quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng phần mềm. Cung cấp cho sinh viên công nghệ phần mềm có được kiến thức và kỹ năng về việc kiểm thử phần mềm, các công đoạn kiểm thử, các loại kiểm thử, công cụ kiểm thử, xây dựng tài liệu kiểm thử, dữ liệu kiểm thử …. Và xây qui trình đảm bảo chất lượng phần mềm, giới thiệu tổn...

 • Bg0000000007.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Thạc Bình Cường (2009)

 • Giới thiệu đại cương về hệ thống thông tin. Phân tích hệ thống về chức năng và hệ thống về dữ liệu. Thiết kế tổng thể, giao diện và kiểm soát, cơ sở dữ liệu và chương trình. Triển khai hệ thống. Mô hình hoá đối tượng và thiết kế hoá đối tượng.

 • Bg0000000006.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Thạc Bình Cường (2009)

 • Giới thiệu thời kỳ phục hưng của quản lý phần mềm : Mô tả hiện trạng của nền kinh tế phần mềm và thực tiễn quản lý phần mềm để đưa ra sự chuyển dịch cần thiết đối với phần mềm được cải thiện về đầu tư. Những khuôn khổ của quản lý phần mềm : Mô tả các nguyên lý về xử lý và khuôn khổ cho việc quản lý phần mềm tiên tiến bao gồm : các pha về vòng đời, pha về chế tạ...

 • 310151-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Thu;  Advisor : Lê Quang Thủy (2016)

 • Giới thiệu bài toán cân bằng và một số trường hợp đặc biệt. Sự tồn tại nghiệm của bài toán cân bằng. Một só phương pháp giải bài toán cân bằng.

 • 000000296702.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Đạo;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2015)

 • Lịch sử của bài toán cây khung nhỏ nhất, các ký hiệu toán học, lý thuyết đồ thị, cây khung nhỏ nhất, các ứng dụng của bài toán MST, kỹ nghệ thuật toán. Cấu trúc dữ liệu và các thuật toán giải bài toán MST. Thuật toán MST tối ưu.

 • 000000273439-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Chí Thanh;  Advisor : Đỗ Phan Thuận (2014)

 • Tổng quan hệ thống giao thông taxi bus Hà Nội. Giới thiệu bài toán định tuyến xe VRP. Phân tích hệ thống, đề xuất giải thuật giải bài toán. Đề xuất mô hình hệ thống giao thông taxi - bus mới, tiết kiệm chi phí.

 • 310298.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Huy Bắc;  Advisor : Lê Hùng Sơn (2016)

 • Giới thiệu định lý Auchy-Kovalevskaya cổ điển. Bài toán giá trị ban đầu trong không gian liên kết. Giới thiệu công cụ lập trình mathematica. Một số bài toán giá trị ban đầu trong không gian liên kết và bài toán giá trị ban đầu với dữ kiện ban đầu là véc tơ thế.

 • 104984.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Tăng Bảo Ngọc;  Advisor : Lê Hùng Sơn (2008)

 • Trình bày bài toán giá trị ban đầu trong thang Banach, các phương pháp tiếp cận giải quyết bài toán. Nghiệm của bài toán giá trị ban đầu trong không gian liên kết và một số kết quả đạt được, với việc giải quyết bài toán giá trị ban đầu trong một số lớp hàm ma trận suy rộng thuộc hệ Cauchy- Riemann tổng quát mà ở đó bài toán giá trị ban đầu có nghiệm.

 • 240993.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Cường;  Advisor : Lê Hùng Sơn; Nguyễn Cảnh Lương (2012)

 • Trình bày về các khái niệm cơ bản. Bài toán giá trị ban đầu với dữ kiện ban đầu là véc tơ thế. Nghiệm của bài toán giá trị ban đầu đối với trường véc tơ thế suy rộng. Bài toán giá trị ban đầu đối với hàm chính quy suy rộng trong giải tích Clifford.