Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 193 to 212 of 13166
 • 000000253564.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Trọng Chiều;  Advisor : Tạ Tuấn Anh (2010)

 • Trình bày ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giao thông thông minh. Giám sát giao thông bằng camera IP. Xử lý hình ảnh trong giám sát giao thông thông minh. Đề xuất ứng dụng camera IP trong giám sát giao thông ở Hà Nội

 • 105621.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hay Kimheang;  Advisor : Đặng Văn Chuyết (2009)

 • Tổng quan về mạng LAN không dây, các kiểu tấn công của mạng LAN: chủ động, bị động, chèn ép, thu hút, gây nghẽn hoạt động. Nguyên lý chứng thực và mã hóa bảo mật trong mạng LAN không dây. Các giải pháp bảo mật mạng không dây.

 • 000000253118.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ty Sethy;  Advisor : Vũ Quý Điềm (2010)

 • Trình bày tổng quan về mạng LAN không dây. Các kiểu tấn công của mạng LAN không dây. Nguyên lý chứng thực và mã hóa bảo mật trong mạng LAN không dây. Các giải pháp bảo mật mạng không dây

 • 000000296789-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thế Dũng;  Advisor : Trần Thị Ngọc Lan (2015)

 • Giới thiệu công nghệ MPLS và chuyển đổi từu MPLS snag GMPLS. Giao thức báo hiệu, giao thức định tuyến trong mạng GMPLS. Các biện pháp khôi phục và bảo vệ trong GMPLS.

 • 000000273360-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Trụ;  Advisor : Lê Dũng (2014)

 • Tổng quan về mạng máy tính, các mạng máy tính ngày nay. Các phương pháp dự phòng đảm bảo an toàn trong mạng core-internet. Các cách phòng chống tấn công trong mạng core-internet triển khai tại các nhà cung cấp dịch vụ (ISP) trong nước.

 • 240965.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Anh Tuấn;  Advisor : Triệu Quốc Lộc; Nguyễn Văn Khang (2012)

 • Trình bày ảnh hưởng của rung động đến cơ thể người. Ảnh hưởng của vị trí lắp đặt bộ TCĐL đến tính chất dao động của hệ dao động nhiều bậc tự do. Các nghiên cứu thực nghiệm ở trong phòng thí nghiệm về ảnh hưởng của bộ TCĐL đối với tính chất của hệ dao động. Áp dụng lý thuyết bộ TCĐL vào công nghệ giảm rung trong bảo hộ lao động.

 • 255746.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê, Hồng Quang;  Advisor : Lã, Văn Bạt (2012)

 • Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận về marketing và marketing dịch vụ, bảo hiểm, thương mại điện tử và bảo hiểm trực tuyến, phân tích hiện trạng của Kênh bán bảo hiểm trực tuyến của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV để đánh giá được ưu điểm và các vấn đề tồn tại và đề xuất một số biện pháp marketing để phát triển Kênh bán bảo hiểm trực tuyến của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

 • 000000207979.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trọng Phúc;  Advisor : Nguyễn Đức Trí (2006)

 • Giới thiệu những vấn đề lý luận của việc nâng cao chất lượng dạy học ở trường Đại học sư phạm kỹ thuật; thực trạng và các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn học cơ ứng dụng ở trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh. Kiến nghị đưa ra: tăng cường biện pháp đào tạo bồi dưỡng cho giáo viên trực tiếp dạy bộ môn; động viên, khuyến khích giáo viên áp dụng các phương pháp dạy&...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Chu Xinh Nhã;  Advisor : Ngô Trần Ánh (2006)

 • Trình bày khái quát hoá một số vấn đề cơ bản về quản lý tài chính dự án xây dựng công trình giao thông; thực trạng quản lý tài chính dự án và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính dự án của Ban quản lý dự án I. Kiến nghị đưa ra: cần giải phóng mặt bằng; nâng cao chất lượng khâu xác định chủ trương đầu tư; cần có các quy định chế tài cần thiết để nâng cao&#...