Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 650 to 669 of 13473
 • 000000254411.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Quyền;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2011)

 • Thiết lập phương trình dao động uốn của dầm phi tuyến. Một số phương pháp định lượng để nhận biết dao động hỗn độn. Dao động hỗn độn của dầm đàn nhớt phi tuyến

 • 311084.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trương Quốc Chiến;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2017)

 • Nêu các định nghĩa về tích phân và đạo hàm cấp phân số. Tính toán dao động của cơ hệ có đạo hàm cấp phân số bằng phương pháp runge-kutta. Tính toán dao động cộng hưởng của hệ duffing cấp hai có chứa đạo hàm cấp phân số bằng phương pháp trung bình hóa, phương pháp tiệm cận.

 • 277235.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Vân Hương;  Advisor : Nguyễn Phong Điền (2016)

 • Tổng quan về dao động uốn của dầm ứng suất trước. Tần số riêng và dạng dao động riêng của dầm ứng suất trước. Dao động uốn của dầm giản đơn, liên tục có ứng suất trước dưới tác dụng của vật thể di động. Dao động uốn của dầm ứng suất trước có vết nứt.