Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1414 to 1433 of 13515
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tạ Thị Thanh Mai;  Advisor : Lê Hùng Sơn (2009)

 • Xây dựng đại số Clifford phụ thuộc tham số từ cấu trúc đại số Clifford cổ điển. Nêu khái niệm hàm chính quy nhận giá trị trong đại số Clifford phụ thuộc tham số với cách tiếp cận bắt đầu từ khái niệm hàm chính quy và mối liên quan với các toán tử trong đại số quen thuộc. Sự phát triển của công thức Cauchy- Pompeiu.

 • 312172.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Đức Anh;  Advisor : Thân Quang Khoát (2018)

 • Giới thiệu mô hình đồ thị, suy diễn biến phân, một số phân phối xác suất phổ biến, phân rã ma trận, dropout, tri thức tiên nghiệm. Các nghiên cứu liên quan.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Phạm Anh Minh;  Advisor : Lê Thanh Hương (2018)

 • Tổng quan về hệ gợi ý. Các phương pháp xây dựng hệ gợi ý. Xây dựng ứng dụng thử nghiệm. Kiểm nghiệm hệ thống.

 • 000000296862.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Thịnh;  Advisor : Lê Thanh Hương (2015)

 • Nêu các phương pháp gợi ý, mô hình hóa các hệ thống gợi ý, một số hệ thống gợi ý điển hình. Các phương pháp gợi ý được cài đặt trong hệ thống. Thực thi hệ thống gợi ý tin tức cho điện thoại di động.

 • 000000273431-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Trường Sơn;  Advisor : Trần Đình Khang (2014)

 • Nêu lý thuyết, các thuật toán, các bước phân tích, thiết kế để xây dựng một hệ thống chẩn đoán bệnh dựa trên luật mờ. Đánh giá khả năng xử lý, tính toán chính xác của hệ thống. Đưa ra những kết quả đã đạt được, những tồn đọng và định hướng phát triển.

 • 312520.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Bạch Việt Quý;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2018)

 • Tổng quan về vấn đề bảo mật an toàn thông tin trong giao dịch điện tử và thư tín điện tử. Mã hóa công khai và quy trình ứng dụng các thuật toán mã hóa công khai trong giao dịch điện tử. Ứng dụng mã hóa công khai trong bảo mật giao dịch thanh toán trên website xem ảnh nghệ thuật.

 • 000000253688.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thành Lâm;  Advisor : Đặng Văn Chuyết (2010)

 • Tổng quan về hệ quản trị nội dung. Một số chuẩn liên quan đến hệ quản trị nội dung Web (WCMS)

 • 000000296898-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Nguyên Đạt;  Advisor : Phạm Hải Đăng (2015)

 • Tổng quan về hệ thống thông tin vệ tinh, hệ thống vệ tinh tầm thấp (LEO) và ứng dụng, vệ tinh khí tượng NOAA. Lý thuyết cơ bản hệ thống thu phát ăng ten, ăng ten thông minh. Xây dựng hệ thống điều khiển búp sóng số và kết quả mô phỏng.

 • 311591.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Tiến Đạt;  Advisor : Đặng Quang Hiếu (2017)

 • Tổng quan về thư viện open CV và xử lý ảnh, về ngôn ngữ lập trình python, về module sim 900a và bi điều khiển atmega 328,...Chế tạo board mở rộng với module sim và vi điều khiển atmega328, thiết sơ đồ khối và sơ đồ nguyên lý, lập trình cho board mở rộng,...Hình ảnh hệ thống trong thực tế và nhận xét của đơn vị sử dụng.

 • 234421.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Nguyên;  Advisor : Vũ Tuyết Trinh (2009)

 • Trình bày hệ thống chia sẻ ngang hàng P2P. Đánh giá một số hệ thống P2P. Ứng dụng chia sẻ tài nguyên học. Các kết luận và định hướng phát triển.

 • 128779.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Công Hoan;  Advisor : Trần Đức Hân (2004)

 • Trình bày đặc điểm cấu trúc và nguyên lý hoạt động của các loại chuyển mạch quang.Nêu các vấn đề như các phần tử; các cấu trúc ma trận của chuyển mạch quang. Xây dựng phương pháp tính toán thiết kế mạng chuyển mạch gói toàn quang

 • 000000253628.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Lê Cường;  Advisor : Nguyễn Hoàng Hải (2010)

 • Trình bày tổng quan mạng DWDM. Nguyên lý hệ thống. Các cơ sở công nghệ của các thành phần trong hệ thống. Giới thiệu mạng truyền dẫn Viettel. Thiết kế chi tiết cho một mạng đường.