Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2434 to 2453 of 13161
 • 104585.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Mai Loan;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2008)

 • Khái niệm về cấu trúc truy nhập độc lập không giới hạn( IMS) và các tổ chức liên quan đến việc chuẩn hoá cấu trúc IMS. Nghiên cứu cấu trúc IMS theo chuẩn 3GPP, xây dựng lớp báo hiệu điều khiển và lớp dịch vụ theo kiến trúc IMS. Xu hướng hội tụ cấu trúc IMS, định hướng xây dựng IMS và lộ trình triển khai IMS trong cấu trúc mạng VNPT.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Anh Tú;  Advisor : Trương Thu Hương (2018)

 • Tổng quan internet of things. Hệ thống IoT so sánh, đánh giá các kiến trúc của IoT và các lựa chọn về phần cứng, giao thức sử dụng trong các hệ thống IoT. Xây dựng hệ thống IoT trình bày cách thức xây dựng hệ thống IoT và ứng dụng vào hệ thống vườn rau tự động.

 • 133878.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Tân (2004)

 • Giới thiệu về mạng quang có khả năng WDM, những vấn đề về DWDM, các nội dung của IP over WDM, điều khiển mạng IP over WDM, điều khiển lưu lượng IP over WDM

 • 104571.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Lê Linh;  Advisor : Trần Đức Hân (2008)

 • Tổng quan giới thiệu mạng kỹ thuật ghép bước sóng ( WDM) và mô hình kết nối IP trên nền WDM. Điều khiển, thiết kế lưu lượng mạng IP/ WDM.

 • 000000105300.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Tuấn Trung;  Advisor : Phạm Văn Bình (2009)

 • Tổng quan về WDM. IP trên nền WDM. Các mô hình kết nối, điều khiển mạng, thiết kế lưu lượng IP/WDM.

 • 255742.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi, Thị Hòa Bình;  Advisor : Phạm, Thị Thu Hà (2012)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh, mô hình, các chiến lược và các công cụ để lựa chọn chiến lược, Phân tích các yếu tố, điều kiện phát triển và thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình đồng thời phân tích môi trường kinh doanh, hiện trạng hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và đề xuất các giải pháp chiến lược phát triển&#x...