Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2445 to 2464 of 13167
 • 255742.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi, Thị Hòa Bình;  Advisor : Phạm, Thị Thu Hà (2012)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh, mô hình, các chiến lược và các công cụ để lựa chọn chiến lược, Phân tích các yếu tố, điều kiện phát triển và thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình đồng thời phân tích môi trường kinh doanh, hiện trạng hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và đề xuất các giải pháp chiến lược phát triển&#x...

 • 129071.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Mỹ Bình;  Advisor : Nguyễn Ngọc Bình (2005)

 • Trình bày tổng quan về khai phá luật kết hợp, các thuật toán khai phá luật kết hợp

 • 129088.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Tỉnh;  Advisor : Nguyễn Thanh Thuỷ (2005)

 • Trình bày tổng quan về khai phá dữ liệu, kho dữ liệu và ngôn ngữ truy vấn khai phá dữ liệu, các kỹ thuật khai phá dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quan hệ lớn và các kho dữ liệu. DBMINER- một hệ thống khai phá dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu quan hệ lớn và các kho dữ liệu

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Duy Đông;  Advisor : Trịnh Hùng Thám (2006)

 • Giới thiệu tổng quan về chế độ không đối xứng trong hệ thống điện, các phương pháp nghiên cứu chế độ không đối xứng và đối xứng hoá; khảo sát khả năng đối xứng hoá của máy bù đồng bộ.

 • 105617.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Thu Hoài;  Advisor : Nguyễn Nhật Quang (2009)

 • Tổng quan khai phá dữ liệu, mô tả dữ liệu cho việc khai phá, các mô hình khai phá. Phân tích bài toán về hiện trạng hệ thống cơ sở dữ liệu giao dịch khách hàng của Viettel, yêu cầu phát hiện tri thức và dự đoán. Nêu công cụ cài đặt và môi trường thử nghiệm, sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống, các thí nghiệm và đánh giá kết quả.