Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2703 to 2722 of 13515
 • 207973.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thu Thảo;  Advisor : Trần Đức Hân (2006)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết chung về laser khí CO2; khảo sát một số máy phát Laser khí CO2 và ứng dụng Laser khí CO2 trong y tế

 • 104738.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Thị Thu Hà;  Advisor : Nguyễn Doãn Phước (2008)

 • Trình bày tổng quan về điều khiển trượt, điều khiển mờ, điều khiển mờ trượt. Nêu phương pháp điều khiển mờ trượt thích nghi và khảo sát tính khả thi với các đối tượng điều khiển.

 • BIA TRONG.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Huy Trung;  Advisor : Đỗ, Văn Phức (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận về lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích dự báo các căn cứ cho lập kế hoạch kinh doanh của Công ty CEO năm 2012 - 2015. Lập kế hoạch kinh doanh cho Công ty cổ phần đầu tư CEO 2012 - 2015.

 • 000000255096.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Huy Chung;  Advisor : Đỗ Văn Phức (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận về lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích dự báo các căn cứ cho lập kế hoạch kinh doanh của Công ty CEO năm 2012 - 2015. Lập kế hoạch kinh doanh cho Công ty cổ phần đầu tư CEO 2012 - 2015.

 • 000000273419.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê, Thị Thanh Nga;  Advisor : Nguyễn, Văn Nghiến (2014)

 • Trình bày tổng quan về quản lý dự án sản xuất – tác nghiệp. Lập kế hoạch tác nghiệp triển khai đóng mới tàu dịch vụ dầu khi công ty TNHH STX OSV Vũng Tàu. Một số biện pháp thực hiện kế hoạch đóng mới tàu dịch vụ dầu khí Các giải pháp đối với các phòng ban và bộ phận liên quan để kế hoạch lập ra được thực hiện theo đúng tiến độ ban đầu.

 • 311424.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nhữ Văn Giang;  Advisor : Phạm Quang Dũng (2017)

 • Tổng quan về bài toán lập lịch. Cơ sở lý thuyết về tối ưu hóa tổ hợp. Thiết kế và cài đặt thuật toán di truyền giải bài toán lập lịch flowshop.

 • 000000255238.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thành Niêm;  Advisor : Võ Văn Hường (2012)

 • Trình bày tổng quan về vấn đề nghiên đề nghiên cứu. Xây dựng mô hình và lập hệ phương trình động lực học thẳng đứng xe bán moóc. Giải hệ phương trình bằng matlab simulink và các phương án khảo sát. Phân tích và đánh giá kết quả.