Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2705 to 2724 of 13157
 • 000000295321.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thanh;  Advisor : Lê Huy Tùng (2014)

 • Trình bày công nghệ mô phỏng và ứng dụng trong dạy học kỹ thuật. Matlab và ứng dụng trong dạy học điện tử công suất. Thiết kế mô phỏng cho một số phần của điện tử công suất.

 • 000000297038.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Tuấn Minh;  Advisor : Lã Thế Vinh (2015)

 • Khái quát về xử lý ảnh và phân đoạn ảnh. Một số kỹ thuật phân đoạn ảnh. Giải thuật màu hóa ảnh đề xuất sử dụng. Thử nghiệm và đánh giá.

 • 000000253392.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thế Hùng;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2010)

 • Trình bày cơ sở mã hóa băng con: Lọc số nhiều nhịp, mã hóa băng con. Ứng dụng của mã hóa băng con: Ứng dụng mã hóa băng con vào nén âm thanh số, giới thiệu về IC SAA2503 giải mã MPEG2 audio, giới thiệu một hệ phát thanh số có sử dụng mã hóa băng con - phát thanh số tiêu chuẩn Eureka 147

 • 000000272896-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Ngọc Thạch;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2013)

 • Giới thiệu lọc số nhiều nhịp; mã hóa băng con; ứng dụng mã hóa băng con trong kỹ thuật nén ảnh.

 • 000000273516-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Hoài Nam;  Advisor : Phan Trung Huy (2014)

 • Trình bày tổng quan về mật mã và giấu tin. Hệ mật mã RSA. Giấu tin. Ứng dụng mã hóa và giấu tin trên ảnh màu.

 • 000000253460.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Tuấn Anh;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2010)

 • Trình bày về mã Turbo. Giải mã Turbo. Các DSP khả trình trong máy tay cầm tay hai chế độ (2G và 3G). Các DSP khả trình cho các modem trạm gốc 3G. Chương trình mô phỏng và kết quả

 • 000000253283.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Thị Nga;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2010)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống thông tin vệ tinh. Lý thuyết mã turbo. Cấu trúc của mã turbo kết nối song song.Mô phỏng ứng dụng của mã turbo trong thông tin vệ tinh.

 • 000000254284.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Doãn Tuấn;  Advisor : Nguyễn Kim Khánh (2011)

 • Trình bày tổng quan về mạng cảm biến. Kỹ thuật cơ bản mạng cảm biến. Mô hình không gian thông minh phát triển hệ thống xếp hàng tự động trong các ngân hàng dựa trên mạng cảm biến không dây.

 • 000000255064.TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Việt Toàn;  Advisor : Nguyễn Vũ Sơn (2012)

 • Giới thiệu công nghệ LTE. Kiến trúc mạng và truy nhập vô tuyến trong LTE. Các giao thức và kênh trong LTE. Chuyển giao và quản lý tài nguyên vô tuyến trong LTE. Tình hình triển khai LTE trên thế giới và tại Việt Nam.