Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4191 to 4210 of 13515
 • 000000272534.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thế Công;  Advisor : Phạm Văn Chới (2013)

 • Trình bày nghiên cứu tổng quan về nam châm điện; Phương pháp nghiên cứu tối ưu nam châm điện; Các phương pháp tính toán và thực nghiệm.

 • 128299.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Dũng Kỳ;  Advisor : Thái Quang Vinh (2004)

 • Giới thiệu hệ thống scada trên cơ sở RSVIEW 32 và mạng PLC cuả Allen-Bradley. chia sẻ dữ liệu giữa RSVIEW 32 với DDE Server, chỉ tiêu chất lượng điều khiển thông qua các đánh giá thống kê

 • 296255.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Kim Thọ;  Advisor : Lê, Anh Tuấn (2015)

 • Luận văn trình bày những vấn đề về lý luận của công tác chăm sóc khách hàng. Phân tích đánh giá thực trạng tình hình chăm sóc khách hàng tại VNPT Hà Nội từ đó đề xuất các giải pháp mang tính tổng thể nhằm khắc phục các tồn tại trong công tác Chăm sóc khách hàng tại Công ty

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Trường Thi;  Advisor : Nguyễn Hoàng Việt (2011)

 • Trình bày về giản đồ pha Cr-C, Fe-C-Cr, quá trình hình thành pha và tổ chức tế vi của các họ hợp kim cơ sở sắt với hàm lường Cr thay đổi. Khái quát ứng dụng của họ gang Cr cao làm vật liệu chịu mài mòn ứng dụng trong công nghiệp xi măng, khái khoáng. Thiết bị và nguyên liệu được sử dụng trong quá trình nấu luyện và xử lý nhiệt sản phẩm gang Cr12. Các kết quả và thảo luận.

 • 310595.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Hoàng Quyên;  Advisor : Cao Tô Linh (2017)

 • Luận văn đã trình bày các khái niệm cơ bản, các cơ sở lý thuyết về công tác mua sắm, chất lượng mua sắm và các chỉ tiêu để đánh giá chất lượng công tác mua sắm, Đánh giá kết quả công tác mua sắm và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác mua sắm trong công ty, chỉ ra điểm mạnh, và điểm yếu cần phải khắc phục trong công tác mua sắm của công ty từ đó đề ...

 • 311329.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Quỳnh Anh;  Advisor : Nguyên Thị Lê Thuy (2017)

 • Xác định khung nghiên cứu về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Các doanh nghiêp lữ hành. Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Hàng không Hoàng Gia để tìm ra ưu, nhược điểm và nguyên nhân của các tồn tại. Đề xuất được các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Công ty Cổ phần Du lịch...