Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 8706 to 8725 of 13161
 • 000000254137.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Cúc;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2011)

 • Giới thiệu tổng quan về OFDM. OFDM trong truyền hình số mặt đất DVB-T. Đặc tính kênh truyền OFDM trong truyền hình số mặt đất DVB-T. Ước lượng tham số và xây dựng mô hình kênh truyền OFDM ứng dụng trong truyền hình số mặt đất DVB-T.

 • 000000254342.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tiến Dũng;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2011)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ Wimax. Kỹ thuật điều chế OFDM. Kỹ thuật OFDM trong Wimax. Chương trình mô phỏng hệ thống OFDM.

 • 000000254423.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Kim Định;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2011)

 • Trình bày về công nghệ OFDM. Kỹ thuật Mimo. Hệ thống Wimax. Tính toán hệ thống Wimax và triển khai thử nghiệm Wimax di động ở viễn thông Hà Nội của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

 • 104325.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Thuý Nga;  Advisor : Đào Văn Tường (2008)

 • Khảo sát tìm các điều kiện tối ưu cho tổng hợp VASPO, VAPO. Xác định các tính chất hoá lý của xúc tác nhận được bằng phương pháp vật lý hiện đại. Nghiên cứu các điều kiện tối ưu cho quá trình. Xây dựng mô hình thiết bị quá trình oxy hoá n-parafin thành rượu cao trên xúc tác dị thể. Phân tích sản phẩm quá trình oxi hoá bằng phương pháp vật lý hiện đại

 • 129684.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Cù Thị Tam;  Advisor : Phạm Minh Tuấn (2005)

 • Giới thiệu chung, khái niệm về phản ứng cháy, tác dụng tương hỗ giữa khí thải và môi trường. Kiểm soát độc hại đối với xe máy mới, các chu trình thử nghiệm, phương pháp lấy mẫu và xác định các thành phần độc hại, thử nghiệm. Kiểm soát độc hại đối với xe đang lưu hành, thực trạng phương tiện xe cơ giới ở Việt nam, kiểm tra định kỳ xe cơ giới, quy trình áp dụng tiêu chuẩn lưu hành, ...

 • 105428.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Viết Thông;  Advisor : Nguyễn Văn Hiếu (2009)

 • Tổng quan vật liệu oxit kim loại bán dẫn một chiều kích thước nano. Các phương pháp và cơ chế mọc vật liệu một chiều, cấu trúc và tính chất của oxit thiếc... Thực nghiệm chế tạo dây nano SnO2, khảo sát cấu trúc và đặc tính nhạy của vật liệu. Kết quả bề mặt và hình dạng dây nano mọc ở các nhiệt độ khác nhau và cấu trúc nhánh của chúng, giản đồ nhiễu xạ tia X, phổ huỳnh quang, khảo&...

 • 105609.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Phương;  Advisor : Nguyễn Kim Anh (2009)

 • Tổng quan về khai phá dữ liệu, luật kết hợp, các vấn đề về phát hiện luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu. Giới thiệu luật kết hợp cơ bản, mở rộng; sử dụng FP-tree phát hiện các tập mục thường xuyên. Thử nghiệm phát hiện luật kết hợp với thuật toán Apriori, nhờ xây dựng FP-tree, nhờ phân vùng. Đưa ra các hướng phát triển.

 • 000000295796-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Ngọc;  Advisor : Vũ Hải (2015)

 • Giới thiệu các hệ thống phát hiện cảm ngữ cảnh, các hệ thống phát hiện dựa trên thiết bị mang theo. Đề xuất các giải pháp cho các hệ thống phát hiện ngã bao gồm "phát hiện sự kiện ngã sử dụng ngưỡng", "phát hiện sự kiện ngã sử dụng mô hình chuỗi Markov",...Xây dựng, thử nghiệm, đánh giá từng giải pháp.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thành Huy;  Advisor : Cao Tuấn Dũng (2018)

 • Xu hướng quan tâm của người dùng trực tuyến và các phương pháp phát hiện tin tức. Một số giải pháp phát hiện tin tức quan tâm. Giải pháp phát hiện thông tin được quan tâm từ Facebook sử dụng phương pháp LDA.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Phạm, Thanh Tùng;  Advisor : Nguyễn, Linh Giang (2018)

 • Tổng quan về IDS/IPS. Nghiên cứu ứng dụng SNORT trong IDS/IPS. Cài đặt và cấu hình SNORT, thử nghiệm khả năng phản ứng của IDS/IPS trên hệ thống mạng của văn phòng quốc hội

 • 312060.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Vũ Đình Luân;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2018)

 • Giới thiệu chung về an ninh mạng. Các hình thức tấn công mạng. Giới thiệu về thiết bị IPS và Cisco. Triển khai IPS để ngăn chặn tấn công mạng.