Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 8717 to 8736 of 13161
 • 105609.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Phương;  Advisor : Nguyễn Kim Anh (2009)

 • Tổng quan về khai phá dữ liệu, luật kết hợp, các vấn đề về phát hiện luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu. Giới thiệu luật kết hợp cơ bản, mở rộng; sử dụng FP-tree phát hiện các tập mục thường xuyên. Thử nghiệm phát hiện luật kết hợp với thuật toán Apriori, nhờ xây dựng FP-tree, nhờ phân vùng. Đưa ra các hướng phát triển.

 • 000000295796-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Ngọc;  Advisor : Vũ Hải (2015)

 • Giới thiệu các hệ thống phát hiện cảm ngữ cảnh, các hệ thống phát hiện dựa trên thiết bị mang theo. Đề xuất các giải pháp cho các hệ thống phát hiện ngã bao gồm "phát hiện sự kiện ngã sử dụng ngưỡng", "phát hiện sự kiện ngã sử dụng mô hình chuỗi Markov",...Xây dựng, thử nghiệm, đánh giá từng giải pháp.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thành Huy;  Advisor : Cao Tuấn Dũng (2018)

 • Xu hướng quan tâm của người dùng trực tuyến và các phương pháp phát hiện tin tức. Một số giải pháp phát hiện tin tức quan tâm. Giải pháp phát hiện thông tin được quan tâm từ Facebook sử dụng phương pháp LDA.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Phạm, Thanh Tùng;  Advisor : Nguyễn, Linh Giang (2018)

 • Tổng quan về IDS/IPS. Nghiên cứu ứng dụng SNORT trong IDS/IPS. Cài đặt và cấu hình SNORT, thử nghiệm khả năng phản ứng của IDS/IPS trên hệ thống mạng của văn phòng quốc hội

 • 312060.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Vũ Đình Luân;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2018)

 • Giới thiệu chung về an ninh mạng. Các hình thức tấn công mạng. Giới thiệu về thiết bị IPS và Cisco. Triển khai IPS để ngăn chặn tấn công mạng.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Lê Văn Hùng;  Advisor : Nguyễn Thị Thủy; Vũ Hải (2019)

 • Tổng quan các nghiên cứu liên quan của các hệ thống trợ giúp cho người khiếm thị và các phương thức phát hiện đối tượng trong môi trường trong nhà. Biểu diễn dữ liệu đám mây điểm và đề xuất phương pháp phát hiện mặt bàn. Ước lượng các cấu trúc hình học cơ bản bằng thuật toán ước lượng mới bền vững sử dụng các ràng buộc. Phát hiện và ước lượng mô hình đầy đủ của đối tượng 3D và phá...

 • 310889.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đình Tình;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2017)

 • Tổng quan về tấn công từ chối dịch vụ phân tán. Phân loại các dạng tấn công DDOS. Phát hiện và ngăn chặn DDOS. Triển khai thí nghiệm phương pháp ngăn chặn DDOS sử dụng snort-inline.

 • 312535.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Vũ Thành Bút;  Advisor : Lê Thanh Hương (2018)

 • Tổng quan về bài toán. Cơ sở lý thuyết mạng nơ-ron nhân tạo. Ứng dụng RNN cho bài toán sửa lỗi chính tả tiếng việt. Cài đặt và thử nghiệm.

 • 310157.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Mạnh Việt;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2016)

 • Tổng quan về botnet. Kỹ thuật phát hiện và cơ chế phòng vệ botnet. Cài đặt và thử nghiệm snort IDS để phát hiện botnet.

 • 128742.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Huy Hùng;  Advisor : Phạm Minh Việt (2004)

 • Hệ thống đài phát thanh trên Internet. Công nghệ truyền dữ liệu nói chung và âm thanh nói riêng trên Internet, kỹ thuật truyền âm thanh, mô hình phục vụ khách hàng, mã hoá âm thanh theo nhận thức, theo chuẩn MPEGI, chuẩn MPEG AAC.

 • 000000273818-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê, Thế Trường;  Advisor : Vũ, Quang (2014)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về phát triển bền vững trong khu công nghiệp. Nêu thực trang và đề ra 1 số giải pháp nhằm phát triển bền vững các khu công nghiệp trọng điểm phía Nam.