Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10333 to 10352 of 13161
 • 139971.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Văn Thái;  Advisor : Jean-Marc Ogier (2011)

 • Genneral introduction. Radon transform-based invariant pattern representation. Image analysis by generic polar harmonic transforms. Sparse representaion for image analysis and recognition. General conclusion.

 • 000000297066-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Mịn;  Advisor : Văn Đình Sơn Thọ (2015)

 • Tổng quan về biodiesel, về nguyên liệu axit béo, nguyên liệu dầu hạt caosu. Khảo sát quá trình sản xuất axit béo từ dầu cao su, este hóa tạo metyl este từ axit béo, các phương pháp phân tích và đánh giá chất lượng sản phẩm. Kết quả quá trình khảo sát tối ưu hóa sản xuất axit béo từ dầu hạt cao su, quá trình este hóa tạo metyleste từ axit béo.

 • 000000273356.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Quang Hưng;  Advisor : Nguyễn Xuân Tùng (2014)

 • Giới thiệu chung về chất lượng điện năng và sóng hài trong hệ thống điện. Các giải pháp loại trừ sóng hài trong hệ thống điện. Lựa chọn tham số cho bộ lọc cộng hưởng đơn nhiều nhánh theo điều kiện chi phí nhỏ nhất. Nêu các thông số đầu vào của quá trình tính toán kiểm nghiệm, giới thiệu. phần mềm Matlab và các công cụ tính toán tối ưu có sẵn, kết quả tính toán dựa trên Matlab

 • 000000254833.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Đình Roanh;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2012)

 • Giới thiệu về Wavelet. Khải triển chuỗi dùng Wavelet. Ứng dụng của Wavelet.

 • 310450.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Ngọc Tuấn;  Advisor : Phạm Đăng Hải (2016)

 • Tổng quan về ứng dụng web và SQL injection. Kiểm tra các lỗ hổng SQL injection. Một số kỹ thuật tấn công và giải pháp phòng chống SQL injection

 • 000000104470.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Hải Quân;  Advisor : Nguyễn Xuân Dũng (2008)

 • Trình bày tổng quan về mạng báo hiệu truyền thông và hiện trạng mạng báo hiệu của VNPT. Cung cấp hệ thống báo hiệu kênh chung SS7 và giao thức SIGTRAN ( SS7 OVER IP). Thực trạng triển khai hệ thống "STP STAND-ALONE" và đề xuất về dịch vụ báo hiệu của VNPT.

 • 277063.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Mai Phương;  Advisor : Lê Minh Thắng (2014)

 • Tổng quan về các thành phần khí gây ô nhiễm, các phương pháp xử lý khác nhau với mỗi thành phần độc hại trong khí thải, kết quả nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam về xúc tác xử lý khí thải. Tổng hợp vật liệu, các phương pháp nghiên cứu đặc trưng xúc tác, nghiên cứu hoạt tính xúc tác. Kết quả tổng hợp chất nền cordierite, chất mang, quá trình đưa chất mang lên bề mặt chất nền,...

 • 000000254956.PDF.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Ngọc Minh;  Advisor : Trần Đức Khánh (2012)

 • Trình bày logic mờ và phương pháp giải mờ. Đại số gia tử. Logic ngôn ngữ.