Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 11546 to 11565 of 13473
 • 000000254376-.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Quang Phát;  Advisor : Trần Xuân Nam (2011)

 • Trình bày cơ sở về thông tin vô tuyến. Các kỹ thuật phân tập anten. Hệ thống Mimo. Ước lượng kênh cho hệ thống Mimo

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phùng Duy Quang;  Advisor : Bùi Khởi Đàm (2015)

 • Nêu một số nội dung cơ bản về bài toán thiệt hại trong bảo hiểm, quá trình markov, quá trình martingale với thời gian rời rạc. Ước lượng xác suất thiệt hại trong mô hình bảo hiểm với dãy biến ngẫu nhiên. Tính chính xác suất thiệt hại trong mô hình bảo hiểm.

 • 310729.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hồ Thị Thanh Hoài;  Advisor : Trần Thanh Chi (2017)

 • Tổng quan về các làng nghề chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An; ảnh hưởng của chất thải LN chế biến thực phẩm đến con người; các làng nghề chế biến thủy hải sản trên địa bàn tỉnh. Ước tính lượng thải từ các làng nghề chế biến thủy hải sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường tại các làng nghề chế biến thủy hải sản trên địa bàn tỉnh.

 • 105603.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Lê Tuấn Anh;  Advisor : Phan Trung Huy (2009)

 • Tổng quan về thương mại điện tử ở Việt Nam, lý thuyết số học, mã hoá, chữ ký điện tử, các giao thức mật mã. Ứng dụng của xác thực điện tử trong thanh toán điện tử. Xây dựng phần mầm Demo mã hoá dữ liệu và truyền file qua mạng ứng dụng chữ ký điện tử.

 • 255672.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng, Xuân Triển;  Advisor : Nguyễn, Văn Thanh (2012)

 • Luận văn hệ thống hóa các vấn đề cơ bản của lý thuyết về benchmarking và hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty CP Xây dựng CN&DD Dầu khí và đề xuất các định hướng chiến lược, các giải pháp hoạch định chiến lược kinh doanh, nâng cao năng lực và chất lượng kinh doanh của Công ty PVC-IC đến năm 2015

 • 312121.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trần Cảnh Toàn;  Advisor : Cao Tuấn Dũng (2018)

 • Tổng quan vệ thống máy chủ DNS quốc gia; hiện trạng hệ thống phân tích, giám sát và thống kê log truy vấn DNS. Tổng quan về cơ sở lý thuyết và công nghệ. Xây dựng hệ thống giám sát, thống kê dữ liệu log truy vấn DNS quốc gia dựa trên công nghệ bigdata. Phân tích kết quả triển khai hệ thống, thực nghiệm về hiệu năng hệ thống.

 • 000000273700-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hương;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2014)

 • Cơ sở lý luận của việc ứng dụng phần mềm nguồn mở trong dạy học. Nêu thực trạng giảng dạy môn học cơ sở dữ liệu tại trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Điịnh và khả năng ứng dụng phần mềm nguồn mở trong đổi mới giảng dạy. Cài đặt hệ thống e-learning sử dụng công cụ phần mềm nguồn mở moodle môn học cơ sở dữ liệu với các chức năng trao đổi tích cực