Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 11603 to 11622 of 13161
 • 133861.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Hải Tùng;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2004)

 • Trình bày cơ bản về Wavelet, nhưng nguyên tắc của phân tích tín hiệu. Các cơ sở rời rạc và băng lọc. Khai triển chuỗi sử dụng Wavelet và các cơ sở biến đổi. Ung dụng của Wavelet.

 • 133861.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Hải Tùng (2004)

 • Trình bày cơ bản về Wavelet, nhưng nguyên tắc của phân tích tín hiệu. Các cơ sở rời rạc và băng lọc. Khai triển chuỗi sử dụng Wavelet và các cơ sở biến đổi. Ung dụng của Wavelet.

 • 133915.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Triệu Mạnh Hoàn;  Advisor : Nguyễn Phương (2004)

 • Giới thiệu sóng con và phân tích sóng con đa phân giải, lý thuyết sóng con, đánh giá tích phân sóng con, ngoại suy sóng con và các bài toán biên, biến đổi sóng con rời rạc không hiệu ứng biên, ứng dụng trong kỹ thuật nén ảnh

 • 000000295049-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Công Đại;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2014)

 • Tìm hiểu về giao thức UPnP. Ứng dụng ngôn ngữ XML trong việc tích hợp các thiết bị. Xây dựng các thiết bị UPnP và các kịch bản điều khiển.

 • 000000232114.pdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hồ Anh Dũng;  Advisor : Vũ Tuyết Trinh (2008)

 • Giới thiệu các công nghệ tích hợp của các tổ chức, tập đoàn công nghệ thông tin đưa ra: công nghệ sử dụng cho ứng dụng có cùng môi trường hoặc trên các môi trường hkác nhau, sử dụng cho các ứng dụng đa nền, đa ngôn ngữ và khả năng mở rộng của các ứng dụng khi sử dụng công nghệ. Trình bày công nghệ Web services và các chuẩn. Ứng dụng và minh hoạ

 • 000000223600.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Thành Nam;  Advisor : Nguyễn Viết Nguyên (2007)

 • Tổng quan về công nghệ, mạng và dịch vụ băng rộng, tình hình triển khai winmax trên thế giới và Việt nam. Hệ thống chuẩn và ứng dụng của Wimax. Giới thiệu kỹ thuật mã hoá kênh sử dụng cho hệ thống truyền tin.

 • 000000104441.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Tuấn Phương;  Advisor : Nguyễn Việt Hương (2008)

 • Khái quát về mạng cục bộ không dây. Trình bày về mạng WiMax, kiến trúc, mô hình hoạt động, băng tần sử dụng. Sự phát triển và chi tiết chuẩn 802.16. Triển khai ứng dụng công nghệ WiMax

 • 000000105318.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Việt Phương;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2009)

 • Tổng quan về mạng cảm biến không dây. Cấu trúc node cảm biến. Cấu trúc mạng. Kỹ thuật truyền dẫn không dây. Ứng dụng cảm biến không dây.

 • 310817.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Nhượng;  Advisor : Vũ Thị Hương Giang (2017)

 • Tổng quan bài toán xác thực trong ứng dụng chính phủ điện tử, hiện trạng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội ở Việt Nam. Đề xuất mô hình xác thực hai yếu tố trong giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội. Cài đặt và thử nghiệm ứng dụng cung cấp chức năng xác thực hai yếu tố và thông báo ba bên trong giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

 • 000000296134-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Tân;  Advisor : Trần Hoàng Hải (2015)

 • Tổng quan về điện toán đám mây và vấn đề bảo mật trên điện toán đám mây. Xác thực đa nhân tố trên điện toán đám mây. Áp dụng xác thực hai nhân tố trong điện toán đám mây.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Duy Thanh;  Advisor : Nguyễn Trấn Hùng (2011)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về WLAN. Mô hình phát triển mạng WLAN. Hệ thống xác thực 802.11. Kết quả đạt được và hướng phát triển. Tác giả trình bày các kết luận.

 • 000000253544.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Yên;  Advisor : Trần Văn Phú (2010)

 • Trình bày về truyền nhiệt truyền chất và công nghệ sấy gỗ. Nghiên cứu giải tích bài toán truyền nhiệt truyền chất với điều kiện biên loại ba trong tấm phẳng. Mô hình thực nghiệm và phương pháp xử lý số liệu. Kết quả thực nghiệm và so sánh với mô hình lý thuyết. Tác giả trình bày các kết luận và kiến nghị

 • 000000273057-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Phú;  Advisor : Võ Văn Hường; Nguyễn Phú Hùng (2013)

 • Tổng quan về khí động ô tô. Xác định hệ số lực cản, lực nâng bằng phương pháp mô phỏng. Xác định hệ số lực nâng, lực cản bằng phương pháp thực nghiệm.