Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 11611 to 11630 of 13161
 • 310817.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Nhượng;  Advisor : Vũ Thị Hương Giang (2017)

 • Tổng quan bài toán xác thực trong ứng dụng chính phủ điện tử, hiện trạng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội ở Việt Nam. Đề xuất mô hình xác thực hai yếu tố trong giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội. Cài đặt và thử nghiệm ứng dụng cung cấp chức năng xác thực hai yếu tố và thông báo ba bên trong giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

 • 000000296134-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Tân;  Advisor : Trần Hoàng Hải (2015)

 • Tổng quan về điện toán đám mây và vấn đề bảo mật trên điện toán đám mây. Xác thực đa nhân tố trên điện toán đám mây. Áp dụng xác thực hai nhân tố trong điện toán đám mây.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Duy Thanh;  Advisor : Nguyễn Trấn Hùng (2011)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về WLAN. Mô hình phát triển mạng WLAN. Hệ thống xác thực 802.11. Kết quả đạt được và hướng phát triển. Tác giả trình bày các kết luận.

 • 000000253544.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Yên;  Advisor : Trần Văn Phú (2010)

 • Trình bày về truyền nhiệt truyền chất và công nghệ sấy gỗ. Nghiên cứu giải tích bài toán truyền nhiệt truyền chất với điều kiện biên loại ba trong tấm phẳng. Mô hình thực nghiệm và phương pháp xử lý số liệu. Kết quả thực nghiệm và so sánh với mô hình lý thuyết. Tác giả trình bày các kết luận và kiến nghị

 • 000000273057-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Phú;  Advisor : Võ Văn Hường; Nguyễn Phú Hùng (2013)

 • Tổng quan về khí động ô tô. Xác định hệ số lực cản, lực nâng bằng phương pháp mô phỏng. Xác định hệ số lực nâng, lực cản bằng phương pháp thực nghiệm.

 • 000000272766-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Quê;  Advisor : Nguyễn Trọng Hiếu (2013)

 • Tổng quan về phay và mô hình hóa quá trình cắt khi phay. Nghiên cứu các đại lượng đặc trưng cơ bản khi phay bằng dao phay ngón sử dụng mảnh cắt xoay. Xây dựng hệ thống thí nghiệm. Tối ưu hóa chế độ cắt bằng phương pháp TAGUCHI.

 • 000000273335-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Ngọc Lễ;  Advisor : Phan Thanh Thảo (2014)

 • Tổng quan về vải tráng phủ, công nghệ và thiết bị liên kết vải tráng phủ. Xác định ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng riêng biệt của từng các yếu tố công nghệ dán: nhiệt độ dán, tốc độ dán, áp lực nén trực lô,...Xác định giá trị tối ưu của các thông số công nghệ dán đảm bảo độ bền kết dính của đường may-dán tốt nhất...

 • 000000273216.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Việt Hưng;  Advisor : Đặng Quốc Thống (2014)

 • Tìm hiểu quy định vận hành thị trường điện cạnh tranh. Qui định về chi phí tránh được đối với các nhà máy điện nhỏ dùng năng lượng tái tạo. Tìm hiểu phương pháp xác định giá phát điện trong thị trường điện Việt Nam. Tính toán giá điện dùng cho đàm phán hợp đồng mua bán điện của nhà máy thủy điện cụ thể và so sánh với một số nhà máy thủy điện gần giống về qui mô